Carsten Jopp
universitetslektor
dr.-art. kandidat

Universitetet i Bergen
Seksjon for
humanistisk informatikk

Sydnesplassen 7
5007 Bergen

carsten.jopp@huminf.uib.no
tel (jobb) 55 58 22 64
tel (priv.) 55 34 22 97


h j e m m e home [Eng.]

For tiden er jeg universitetslektor og dr.-art.-kandidat ved Seksjon for humanistisk informatikk, Universitetet i Bergen. Jeg forsker på språk- og kunnskapsutvikling i IKT-baserte medier og er spesielt interessert i skjæringspunktet mellom teknologi/IKT, språk og læring. Jeg har jobbet både med good old litteratur, og med 'nye' dynamiske sammenheng -- slik som elærings-plattformen Dreistadt, en tekstbasert "kyberlandsby" som brukes flere steder innenfor tyskstudiet og som jeg har vært med å utvikle. Jeg har også vært leder for LINGO-prosjektet, et nasjonalt samarbeidsnettverk som har utviklet over 30 innovative nettbaserte studieopplegg. Mer...

a k t u e l t

(in print, med Turid Trebbi) "Les campus numérique: quel impact sur l'enseignement supérieur en Norvège?". I: Distances et savoirs, 2006. (13.05.06)

"Oversikt over klassisk CMC-teori". Seksjonsseminar, Humanistisk informatikk, UiB, 02.11.05

"Der Einsatz von Texten im Sprachlernprozess." Prøveforelesning/ -undervisning for 200-nivå ifm. stillingssøknad i tysk fagdidaktikk, UiB, 27.10.05 [ppt-lysbilder, hand-out]. (10.11.05)

"Composing symphonies or singing karaoke? Norwegian perspectives on standardization". I: Distances et savoirs, Vol. 2, nr. 4/2004, 519-526. (01.09.05)

Mer...

f r i t i d s p r o b l e m e r

Les alt om mine fritidsproblemer her.

s p i e g e l l a n d

"... er selbst, in seiner Ohnmacht des in der eigenen Wahrnehmung und Sprache Gefangenen, kann keine Lösung, keine Befreiung aus den Zwängen der geschichtlichen Wiederholung wie auch der eigenen Existenz an die Hand geben. Vielmehr muss er sich damit begnügen, diese zeitlose Problematik zumindest im Sinne eines Wachhaltens und Weiterführens luzider Wahrnehmung von Geschichte zu formulieren."
Mehr...

 bok                   

Tekstsamlingen retter søkelyset mot generelle forhold ved IKT og læring: behovet for standardisering, forholdet mellom analoge og digitale læremidler, bruk av virtuelle omgivelser, problembasert læring og didaktiske konsekvenser som bruk av IKT medfører. Mer...

 dr.-art. prosjekt     

"IKT-basert dialog som utgangspunkt for språk- og kunnskapsutvikling"

Dette forskningsprosjektet skal utvikle ny teoretisk innsikt i de endrede forståelses- og læringsprosesser som skjer ved bruk av IKT-baserte medier, og generere kunnskap som kan brukes i nettbasert læring generelt, og i språkfag spesielt. Mer...sist oppdatert 13.04.2006carsten.jopp@huminf.uib.no


| tilbake |