texts


Bøker

 • Jopp, Carsten (red.). 2001. IKT og læring i humanistisk perspektiv. Utforsking av ny læringspraksis i høyere utdanning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 180s. Bokens hjemmeside.
 • Jopp, Carsten. 1998 [i.e. 2000]. Spiegelbild der Unentrinnbarkeit: Kurt Drawerts Spiegelland - Ein deutscher Monolog.
  Bergen: Germanistisches Institut, Universität Bergen (=Schriften des Germanistischen Instituts der Universität Bergen; Nr. 28) (Hovedoppgave, karakter laudabilis prae ceteris 1,4 ). Ansichtsexemplar (pdf-Datei)

Artikler

 • Jopp, Carsten. 2004. "Composing symphonies or singing karaoke? Norwegian perspectives on standardization". I: Distances et savoirs, Vol. 2, nr. 4/2004, 519-526. [pdf-fil]
 • Jopp, Carsten. 2001. "Reell læring i virtuell by. Bruk av virtual-reality-omgivelser i (språk-)læringen." I: (d.s.) IKT og læring i humanistisk perspektiv. Utforsking av ny læringspraksis i høyere utdanning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 79-93.
 • Jopp, Carsten / Julie Feilberg. 2001. "Innledning". I: (d.s.) IKT og læring i humanistisk perspektiv. Utforsking av ny læringspraksis i høyere utdanning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 9-15.
 • Jopp, Carsten. 1998."Bericht aus einem Spiegellabyrinth. Zu Kurt Drawerts Spiegelland. Ein deutscher Monolog." I: Freundesgabe für Hans-Joachim Sandberg aus Anlaß des Internationalen Kolloquiums (Ost-West-) Identitäten und Brüche. Bergen: Germanistisches Institut, Universität Bergen. 1998, s. 62-73.
 • Jopp, Carsten. 1997. "Untersuchungen zum Spiegelmotiv in Kurt Drawerts Spiegelland. Ein deutscher Monolog." I: Text & Kontext. Zeitschrift für germanistische Literaturforschung in Skandinavien. Utg. 1997, s. 203-227

Konferansebidrag, papers og presentasjoner (utvalg)

 • "Der Einsatz von Texten im Sprachlernprozess." Prøveforelesning/ -undervisning for 200-nivå ifm. stillingssøknad i tysk fagdidaktikk, UiB, 27.10.05 [ppt-lysbilder, hand-out]. (10.11.05)
 • "Perspektiver på den IKT-baserte dialogen i en språklæringssammenheng". Foredrag ved Faglunsj, Nordisk institutt, UiB, 01.11.04. [Notater]
 • "Synkron dialog i nettdidaktisk perspektiv". Innlegg på Nettdidaktisk dag ved HF-fakultetet, UiB, 02.06.04. [Lysbilder som html-fil].
 • "Emnet HUIN102, IKT i humaniora, i et profesjonsperspektiv". Presentasjon på programmøte Språk og informasjon ved HF-fakultetet, 20.10.03. [Lysbilder som pdf-fil].
 • (Med Turid Trebbi og Myriam Coco:) "Didaktisk rollespill i en MOO: Er læringen satt på spill? På jakt etter 'the missing link' mellom teori og praksis." -- Bidrag på ITU-konferansen "Digital dannelse", Universitetet i Oslo, 16.-18.10.03. [Bidraget som pdf-fil | Lysbilder som pdf-fil].
 • "Perspektiven auf den Online-Dialog im Sprachlernkontext" -- Referat gehalten auf dem Institutsseminar des Germanistischen Instituts, UiB, 13.05.03. [Dias als pdf-fil]
 • "IKT og læring: aktuelle trender og perspektiver" -- Foredrag på faglig-pedagogisk dag, UiB, 07.02.03. [ Foredraget som pdf]
 • "Welche besonderen Anforderungen stellen die Sprachfächer an Internet-gestützte Kommunikationslösungen?" – Referat auf dem Kolloquium des Deutsch-Norwegischen Studienzentrums (DNSZ) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: "Das Fernstudium im Rahmen von Deutschstudiengängen in Norwegen – Ziele, Didaktik und Perspektiven", Kiel, 13./14.6.02. [Artikel als pdf]
 • "MOO i et eLæringsperspektiv" – innlegg på LINGO-workshop ved NTNU Trondheim, 14.12.01
 • "Cyberlearning" – bidrag til konferansen Cyber.* den 24. og 25.10.01 ved UiB/Seksjon for humanistisk informatikk. [Notater].
 • "Erfaringer fra prosjekt LINGO" – presentasjon på Arbeidsgruppen for digitale læremidlers (ADL) konferanse "Digitale læremidler 2001: IKT og læring i høyere utdanning", Oslo, 3.4.2001 [ppt-lysbilder]
 • "Dataspill som nye sosiale medier: en demonstrasjon av MOO-systemet" (med Jill Walker) – bidrag på SKIKT-konferansen "IKT: Dialogens og kunnskapens vilkår", Oslo, 24.10.00 og UiBs IT-forum, Bergen, 9.11.2000 [notater].
 • "Virtual Environments as Language Learning Platform" – paper presentasjon på EUCEN-konferansen, Bergen, 30.5.00 [lysbilder].
 • "Dreistadt: internettløsning for fjernundervisning" – presentasjon for Det nasjonale fagrådet for Tysk (DNFT), Bergen, 16.9.99 [lysbilder].
 • "Designing and implementing an on-line language learning environment: The CALLMOO-Dreistadt-project" (with Espen Aarseth) – paper presentation på konferansen "The Future of the Humanities in the Digital Age", Bergen, 25.-28.9.98. [Abstract].
 • "CALL in the MUD: Autonomous Language Learning Using the MOO Platform." (with Espen Aarseth and Jan Rune Holmevik) – short paper presentert på konferansen "Ed-Media 98, World Conference on Educational Multimedia Hypermedia & Educational Telecommunications", 20.-25.6.98. Freiburg, Germany.
 • "Implementing CALLMOO at the German department"– paper presentation på CALLMOO-konferansen, Bergen, 15.12.97

Prosjektbeskrivelser og rapporter

Utviklede ressurser

Notater

Undervisning (etter 2001)

 • "HUIN 102, IKT i humaniora" – fagansvarlig for hele emne (15 studiepoeng)
 • "IKT i læring og undervisning" – Kursmodul HUIN102 i humanistisk informatikk ved UiB. Høst 2003 og 2004. Kursside.
 • "Examen Facultatum, Akademisk skriving" ved UiB. Høst 2003 og 2004
 • "HUIN202, Mellomfagsoppgave" – Kursmodul i humanistisk informatikk ved UiB. Vår 2003. Kursside.
 • "IKT i læring og undervisning" – Kursmodul HUIN102 i humanistisk informatikk ved UiB. Vår og høst 2002. Kursside høst 2002.

Diverse artikler

 Fritid 

 • Jopp, Carsten og Preben Falck. 1994. Vestlandets Elveguidebok. Beskriver elvepadleeldorado'et rundt Voss. I: Våte Drømmer, BSI Padlegruppens (ved Universitetet i Bergen) medlemsblad. Se "Spesial 1994 (Elveguider)" på denne listen over alle årgangene av medlemsbladet.
sist oppdatert 10.09.2004
carsten.jopp@huminf.uib.no


| tilbake |