Bakgrunn

I forbindelse med den SKIKT-finansierte konferansen Digital art and culture i Bergen i august 2000 har Makt og demokratiutredningen (MDU) i samarbeid med SKIKT tatt inititiv til et forskerseminar om digital makt. Seminaret er lagt i forkant av den internasjonale konferansen for å gjøre det mulig å redusere reise og oppholdsutgifter og dermed øke muligheten for mange til å delta.

Seminaret er kommet istand gjennom et samarbeid mellom Tore Slaatta, (Maktutredningen, Universitetet i Oslo) og Espen Aarseth (Senter for europeiske kulturstudier, Universitetet i Bergen) som i fellesskap vil stå som arrangører av seminaret. Seminaret er ment å være en anledning for norske fagpersoner og fagmiljøer til å legge frem og diskutere sentrale problemstillinger innenfor makt, demokrati og IKT. Et annet formål er, på bakgrunn av presentasjoner og diskusjoner under seminaret, å bidra til frembringelsen av artikler til en publikasjon om IKT, demokrati og makt. Seminaret er også tenkt som et forberedende eller innledende seminar i forkant av en større forskerkonferanse om makt, demokrati og IKT, som etter all sannsynlighet vil bli arrangert høsten 2001.