FORELØPIG PROGRAM:

På bakgrunn av innsendte abstracts er følgende program satt opp. Det tas alle forbehold mht endringer, både av titler og deltakere. For alle innlegg beregnes ca 30 minutter hvorav presentasjon tenkes å ta 20 minutter, og diskusjon/kommentarer 10 minutter.

 

1030 - 1100: Registrering, kaffe

1050: Velkommen: Espen Aarseth, Tore Slaatta

 

ÅPNINGSFOREDRAG:

1100: Gisle Hannemyr: DVD dekonstruert: Teknologipåførte tap av sivile rettigheter

Sesjon I: IKT i demokrati og rettstat

1200:0 Dag Wiese Schartum: Svarte bokser og grå eminenser: systemutvikling som rettslig beslutningsprosess [NOTAT]

1230: Tanja Storsul: IKT som demokratisk drivkraft [NOTAT]

 

1300: LUNSJ

 

1400: Elisabeth Staksrud: Internett, sensur og ytringsfrihet

1430: Grethe Melby: IKT og ideologisk makt: Hacking som praksis og ideologi [NOTAT]

1500: Dag Elgesem: Informasjon og avmakt: relevansen av teorien om informasjonelle kaskader for studiet av makt og IKT" [NOTAT]

 

1530: PAUSE

 

Sesjon II Systemiske endringer: IKT som endringsmakt

1600: Johan Svedjedal: Den litterære verdens nye nettverk

1630: Arne Krokan: Kommunale tjenester i den nye økonomien

1700: Tore Slaatta: IKT, medier og utenrikspolitikk [NOTAT]

 

1730: PAUSE

 

Sesjon III Til debatt: Forskningsstrategier og forskningssamarbeid i det digitale felt

1800: Kan makt være digital? Espen Aarseth innleder om konstruksjonen av et forskningsfelt

1900: Avslutning

 

2000: MIDDAG