Tanker om mooen

o visuelt eller tekstuelt eller både og?

o uansett blir dette en form for oppsetning av stykket, og vi kommer til å måtte gjøre myee tolkning.

o hvordan skal verdenen være?

o shakespeare's London, the Globe med oppsetning, spilleren som den tidens publikum? eller som tidsreisende som kan vandre fritt i alle rom? eller valgfritt

o eller spilleren trer rett inn i den fiksjonelle verdenen fra stykket, ingenting "utenfor"

o eller en oppsetning i et moderne teater

o eller trikset med at man leser en bok og går gjennom boken inn i dens verden (a lá den uendelige historien) Da kan den første settingen være en lesesal, et universitet, et soverom

o et dobbelt opplegg, både en oppsetning og en åpning til den fiksjonelle verdenen (teater inni teateret)

o rom som tilsvarer akter og scener? eller rom som tilsvarer steder: skogen, theseus slott, et teater, en by.

o kanskje alt dette

o kan ha kostymer som folk kan ta på seg som i Kafka oppsetningen i athemoo

o SLEEP eller DREAM kan være porter til skogen i stykket, hvor de "faktiske" karakterene i Shakespearestykket dukker opp, og rare ting skjer. Jeg vil gjerne ha en sŒnn verden som del av mooen, om ikke som hele mooen.

o alternativt (eller i tillegg) et skille mellom natt og dag. Om natten forandres mooverdenen til en mer tilfeldig plass, hvor bot'er driver gjøn med spillerne og heller kjærlighetsvæske i øynene deres mens de sover, så de forelsker seg i den første de ser når de våkner. Kan lage en liten quest for å finne fram til motgiften.

o språk. Vanskelig å gjennomføre "shakespearespråk" eller selv elizabethansk språk. Det kan lett bli latterlig? Men moderne språk vil bryte med et eller annet? I hvilken grad bruke teksten i mooen?

o nesten ingen beskrivelser i stykket, kun dialog. -->bot'er som "kulisser" heller enn s¾rlig mye rombeskrivelse?

o pŒ shakespeare's tid gikk de ikke i teateret for Œ SE et stykke, men for Œ H¯RE det. (tidens ordbruk i f¿lge guider pŒ The Globe, det kan sikkert diskuteres i hvor stor grad det stemmer) En grunn til ikke Œ fokusere pŒ det visuelle?

o samarbeid med The Globe? Om vi laget noe sŒnt "sammen" med dem, kunne de kanskje hjelpe med f.eks. lydopptak av skuespillere (om de har en oppsetning av stykket da..) og vi kunne kanskje bruke bilder de har uten for mye problemer. Og kanskje fŒ EU midler og sŒnt ogsŒ i lengden. The Globe har mye undervisning, ogsŒ pŒ verdensbasis hvor f.eks. skoleklasser har kontakt med skuespillere over nettet. Dermed kan det hende de er interessert i det som vi lager.

o first folio was for sale at a Fisher's "shoppe, at the Signe of the White Hart, in Fleete streete" in 1600. Could make the shop a room in the moo, where you could buy the first folio edition (--> link to oxford text archive (http://firth.natcorp.ox.ac.uk/cgi-bin/ota/tei2html.pl?what=text&level;=FRONT&idno;=sh169408&byte;=80393533) and also to fascimile editions at http://www.library.upenn.edu/etext/furness/folio/folio.html (although Midsummer nights dream isn't available there yet, it probably will be. And the page gives a good idea of what the folio might originally have looked like.