tilbake til delrapporten "studentenes språkproduksjon"

 

Der det et er markert med tre punkt (...), er korte "sidetråder" kuttet vekk (f.eks. når andre kom inn for å spør om noe). Hele passasjen dekker ca. 30 minutter. Grønt markerer den norske studenten H sine bidrag, rødt norske E sine (hun kommer inn mot slutten). S er en tysk student fra Kiel, Carsten en av kurslederne.