Frank H. Pierce

 

Aktivitetslogg CALLMOO-serveren cmc.uib.no

Denne rapporten er del av CALLMOO fase I - sluttrapport

 

Tjenester

Om denne rapporten

Oversikter

 

 

Med denne korte fremstillingen ønsker vi å gi et inntrykk av aktiviteten på serveren til CALLMOO-prosjektet. Vi baserer oss på webserverloggen og prøver å isolere antall hits slik at man kan få et bilde av hvor mange besøkende har vært innom. Vi presenterer noen oversikter som vi mener "taler for seg selv". De viser "antall hits" innen den relevante perioden. Vi konkluderer med at interessen for "Dreistadt"-sidene har vært overraskende stort, særlig tatt i betraktning at sidene ikke har vært lengre tilgjenglig enn siden juli 98.

 

Tjenester

Alle de tjenestene vi legger ut på internett ligger på samme maskin, en såkalt filtjener eller server. Maskinen er en Sun Ultra Enterprise 1 og har adressen cmc.uib.no.

Tjenestene vi legger ut på nettet er:

 

Om denne rapporten

Dataene som blir brukt i denne rapporten stammer fra webserverloggen.

For å forstå dataene er det viktig å ha en viss forståelse av foskjellene mellom den dedikerte webserveren og MOO-serveren. Webserveren leverer sider til verdensveven og MOO-serveren leverer Dreistadt verdenen. Likevel er det ikke alltid like lett for brukeren å se hvilke av disse to programmene han eller hun snakker med. Grunnen til dette er at de to programmene snakker sammen. Det vil si at man fra en webside kan kommunisere med Dreistadt og at man fra Dreistadt kan komme til websider levert av den dedikerte webserveren.For å komplisere tingene ytterligere så har MOOserveren en egen webserver, som leverer sider brukerne lager i selve Dreistadt.

Årsaken til at vi likevel har valgt å bruke loggen fra webserveren er at de fleste brukere av Dreistadt vil ha vært innom sider levert av webserveren. Loggen gir muligheten til å vise ikke bare hvor mange som har benyttet seg av våre sider, men også hvor de kommer fra og i hvilke perioder sidene har vært mest lest. Etter vår erfaring er det rimelig å anta at hver bruker genererer mellom to og fem hits.

Om lesningen av statistikken generert fra loggen

Loggen viser all trafikk til og fra webserveren. Disse dataene behandles på en slik måte at de gir et mest mulig riktig bilde av det som har skjedd. Dette betyr at man bør ta vekk data som ikke er relevant eller som gir et uriktig bilde av antall "treff" (hvor mange ganger en side er besøkt.)

Slike data kan være bider som ligger på en side, men som blir regnet som et seperat treff i loggen fordi serveren må bli spurt om å levere bilder for seg. Også sider som ikke er direkte tilknyttet Dreistadt eller CALLMOO er fjernet fra statistikken, samt treff registrert fra maskinene som de ansatte ved prosjektet jobber på. I tillegg er sider som fungerer som rammer eller headere fjernet.

Andre feilkilder er ikke like lett å luke ut. Blant disse er treff generert av bots, automatiske søkemotorer, som reiser rundt nettet og samler informasjon for søkesider som Altavista og Lycos. Det er ikke lett å si hvor stor del av treff som stammer fra slike automatiske innretninger og man bør derfor være oppmerksom på dette når man leser statestikken. Selv med disse feilkildene gir loggen ett inntrykk av aktiviteten og interessen for sidene.

De grafene som tar for seg den daglige aktiviteten varierer en del fra dag til dag. Der kurven er lavest er ofte under helligdager.

Dataene fra loggen er behandlet med programmet wwwstat2.0 og Microsoft Excel.
Jeg har valgt å vise hvordan dataene så ut før de ble behandlet av Excel for å gi et inntrykk av hva som er blitt brukt for å generere kurver og søyler.

 

Oversikter

 

a) Den samlete trafikken på sidene tilknyttet Dreistadt og CALLMOO i perioden 7/7-98 til 22/10-98

 

(Fig. 1: antall hits på Dreistadt-sidene etter måned)

Etter vår erfaring er det rimelig å anta at hver bruker genererer mellom to og fem hits.

 

b) En dag-for-dag framstilling av aktiviteten på de samme sidene

 

(Fig.2. antall hits daglig)

 

 

c) Antall hits etter land/client domain

 

(Fig. 3 antall hits etter land/client domain )

 

"Råmaterialet"

%Reqs %Byte Bytes Sent Requests  Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 2.21 1.54    248252   195 | at  Austria
 0.27 0.30    49048    24 | au  Australia
 0.46 0.43    68620    41 | br  Brazil
 0.26 0.29    46085    23 | ca  Canada
 0.37 0.41    65529    33 | ch  Switzerland
 0.05 0.06     9986    4 | cl  Chile
 7.73 10.39   1676822   682 | de  Germany
 0.88 1.27    204333    78 | dk  Denmark
 0.05 0.06     9986    4 | ee  Estonia
 0.12 0.13    20864    11 | es  Spain
 1.20 1.62    260780   106 | fi  Finland
 0.15 0.15    24180    13 | fr  France
 0.07 0.06    10186    6 | hk  Hong Kong
 0.06 0.08    12156    5 | hu  Hungary
 0.10 0.32    51345    9 | it  Italy
 0.33 0.47    76565    29 | jp  Japan
 0.32 0.41    65795    28 | kr  Korea (South)
 0.06 0.12    19573    5 | lv  Latvia
 1.00 1.33    214100    88 | nl  Netherlands
36.07 29.41   4746787   3182 | no  Norway
 0.63 0.98    157421    56 | py  Paraguay
 0.08 0.08    12459    7 | ru  Russian Federation
 0.76 1.20    193981    67 | se  Sweden
 0.11 0.10    16761    10 | si  Slovenia
 0.05 0.06     9986    4 | th  Thailand
 0.07 0.10    15958    6 | tr  Turkey
 0.11 0.21    34274    10 | tw  Taiwan
 0.23 0.33    53002    20 | uk  United Kingdom
 0.05 0.06     9986    4 | us  United States
 0.03 0.03     5381    3 | uy  Uruguay
 0.05 0.06     9986    4 | yu  Yugoslavia
 0.05 0.06     9986    4 | za  South Africa
 5.92 8.93   1441947   522 | com  Commercial
 0.68 0.79    127315    60 | edu  Educational
 5.09 4.29    693000   449 | net  Network
 0.16 0.22    34904    14 | org  Non-Profit Organization
34.18 33.66   5433856   3015 | unresolved 
 

Øverst på siden