Container

 

Hva er en eske?

En eske er en ting som man kan bygge for å stue vekk ting man ikke trenger - eller for å skjule ting for allmennheten. Akkurat som i virkeligheten kan en eske inneholde alt mulig; dokumenter, fremvisere, båndopptakere, linker, sykler.... og er derfor et velegnet objekt for arkivering av gamle kurs. En eske kan også innholde en eske, som igjen kan inneholde en eske... En slik eske kan man bære rundt med seg selv, eller legge et greit sted.

En eske kan være mange ting. Det kan være en kasse med ¿l, et arkiv, en skoeske, et skap...

Hvorfor er esken lukket?

Når en eske lages, er den i utgangspunktet lukket (ikke låst, det er noe annet). Dvs. at man først må åpne den for å finne ut hva som er oppi den. Siden man ikke kan gi kommandoer når man surfer, er surferen uten passord avhengig av at en eske er åpen for at han/hun skal kunne se oppi den. På denne måten kan man skjerme litt for innsyn - hvis dette skulle synes nødvendig eller ønskelig.

Den som har leserettighet har også rettighet til å åpne og lukke en boks igjen. Leserettighet er det i utgangspunktet alle spillere som er pålogget som har, også gjester. Har man ikke leserettighet, mister man denne muligheten, uansett om eksen er åpen eller lukket. Man kan uansett ikke se hva som er i den.

Et avsnitt av hjelpefilen til låsefunksjonen: "Hvis man setter leserettigheten til seg selv (altså bytter 0 ut med ens eget nummer) og ikke endrer på flytterettigheten, får man f.eks. en postboks, som alle kan putte ting (f.eks. brev) nedi, men ingen kan se hvilke eller hvor mange ting det er oppi der. Eieren kan selvsagt se og tømme sin egen postboks."

 

Hvilke kommandoer fins?

La oss si at det finnes en boks med navn Schachtel, og at du har en ting Stift du vil legge oppi.

kommando Kortform Resultat
schau Schachtel sch viser eskens innhold i webrammen, dersom boksen er åpen. Er den lukket, kommenteres dette først. Har man leserettighet, blir neste åpne-kommando foreslått.
öffne Schachtel   åpner esken, dersom den er lukket og man har rettighet til å åpne den. Alle i rommet får en kommentar om at spilleren åpner boksen. Er den allerede åpen, kommenteres dette uansett rettighet (bare for spilleren). For å se innholdet, må man uansett se på esken (regarde).
schliesse Schachtel   lukker esken, dersom den er åpen og man har rettighet til å lukke den. Alle i rommet får en kommentar om at du lukker boksen. Er den allerede lukket, kommenteres dette uansett rettighet (bare for spilleren).
lege Stift in Schachtel   flytter Stift til Schachtel dersom man har flytterettighet. Alle i rommet får en kommentar om dette. Eskens nye innhold vises i webrammen. Dersom man ikke har flytterettighet, kommenteres dette (bare for spilleren).
nimm Stift aus Schachtel   flytter Stift fra esken til spillerens lomme (dersom spilleren har flytterettighet). Hvis objektet "motsetter" seg lomme-tilværelse flyttes det til rommet. Alle i rommet får en kommentar om dette. Eskens minkede innhold vises i webrammen. Dersom man ikke har flytterettighet, kommenteres dette (bare for spilleren).

 

Det var da en rar grammatikk?

Når en handling blir utført, blir denne korrekt kommentert, f.eks.:

Likevel er det foreløbig nødvendig å gi kommandoer som er nokså lite "tyske".

Dette jobber vi med, men det krever mye programmering. Når det er ferdig (i løpet av 2001?) vil man også kunne skrive: 'nimm den grünen Apfel aus der Schachtel!' eller: 'Nimm alle Dokumente aus dem Archiv' - og alle dokumenter man har i arkivet legges i lommen osv. Men inntil da må man bruke det rudimentære kommandospråket.