god språkpedagogikk

MOO kan øke kvaliteten på studenters språklæring. Spesielt fjernstudenter har stor nytte av læringsmiljøet som bygges opp gjennom å møte og kommunisere med medstudenter og lærere i en MOO. Også "on-campus" studenter har utbytte av skrive- og språktreningen som MOO-bruk gir dem. Vil du se hva studentene selv mener, kan du lese hvordan fjernstudentene har evaluert sine studier i Dreistadt høsten 1998.

Læringsmiløene våre benytter seg av potentiale som ligger i dataspill. Det å spille og å leke er mye mer enn bare en fritidsbeskjeftigelse og “waste of time". Spill er en grunnleggende sosial aktivitet, og det er en aktivitet rettet mot fortolkning og forståelse. Dataspill er læresteder der brukerne bygger opp kunnskap i samspill med andre, på en selvmotivert og personlig meningsfull måte. - Les mer om dette i notatene til presentasjonen D a t a s p i l l - ressurs for læring og samarbeidsmodell for programvareutvikling.

hva? | hvorfor? | hvordan? | hvem? | prøve selv?
presseomtale
| rapporter | teknisk informasjonHvis du ikke finner
det du leiter etter
kan du prøve å søke:

Sist oppdatert 24/11/00 av Jill.
Denne siden er en del av lingo.uib vevstedet.

lingo.uib