lingo.uib, generell kommentar

7/6-1999

[Velg en av delrapportene til venstre for å lese mer om delprosjektene.]

 

Våren 1999 har vært produktiv for lingo.uib, og prosjektet som helhet er godt innenfor tidsplanen. Det overordnede målet har vært tredelt: 1) Utvikle en gruppevareplatform for språkfagene, basert på Internett, web og MOO-teknologi. 2) Ta denne teknologien i bruk i samarbeid med språkfagene, og integrere den i konkrete undervisningsopplegg. 3) Arbeide sammen med lingo.ntnu og lingo.uio om en modell for internett-basert språkopplæring som implementeres i Lingo.2000-prosjektet.

Vi har utviklet en MOO-applikasjon, "MOOlin Rouge", for Romansk institutt, avd. fransk, som brukes av deres fjernundervisningsgrunnfag. Dreistadt, MOO-applikasjonen for Germanistisk institutt, oppdateres og videreutvikles i løpende dialog med lærerne på faget. Lærerne bruker Dreistadt både som interaktivt "klasserom" og som arkiv for undervisningsmateriell og dokumenter.

Vi er midtveis i "DreamMOO"-prosjektet for engelsk mellomfag, hvor et Shakespeare-stykke, og 1600-tallets London, presenteres gjennom en tekstkritisk hypertekst og en tekstbasert virtuell verden, hvor studenter kan få tilgang til stykket og Shakespeares tid på en ny, "interaktiv" måte.

Vi arbeider med å integrere en rekke funksjoner som skal forbedre og utvide bruken av web/moo-teknologien i henhold til fagmiljøenes ønsker: studentadministrasjon og informasjonskanalisering, ,en browser-basert hyperdokument-editor (Xanamoo, jfr Nelsons "Xanadu") for oppgave-skriving og innlevering, og diskusjonskanaler for asynkron debatt.

Disse funksjonene vil tilsammen gjøre Web/MOO-plattformen til en "portal", skreddersydd det enkelte fagkurs, den enkelte lærer, og den enkelte student, og bli en organisk helhet som tillater både synkron og asynkron kommunikasjon ("chat" og websider) i en brukervennlig og brukerstyrt/fleksibel kombinasjon. Til høsten vil vi integrere lyd og video-muligheter, slik at funksjonaliteten og interaksjonsformene øker ytterligere (med tanke på bl.a. muntlig språklæring).

Vår erfaring så langt er at ved å basere oss på "Open source"-prinsippet har vi en fleksibilitet som de kommersielle alternativene mangler, og kan lett, utvikle fungerende prototyper, integrere eksterne resurser og imøtekomme brukernes ønsker. Slik ungår vi at prosjektet blir "teknologidrevet", samtidig som det oppfyller Arbeidsgruppens krav til innovasjon.

 

Espen Aarseth,

prosjektleder