rapport: a midsummer night's MOO juni 1999

arbeidet med MOOen hittil

Arbeidet med alle tre områder er i gang. Shakespeare's London (skriv '@go london' i MOOen for å besøke dette området, eller titt på London uten å logge deg inn) er på god vei til å bli ferdig, og i skogen ('@go woods') er jeg i ferd med å eksperimentere med forskjellige måter å la brukere oppleve litterære tekster.

I denne tiden har jeg også utarbeidet en utførlig "tutorial" som gir nye MOO-brukere en innføring i hvordan man kan bruke en MOO. Skriv "@tutorial" i MOOen for å gå gjennom denne innføringen, eller se på tutorial'en uten å logge deg inn. I tillegg er forskjellige hjelpetekster er gjort tilgjengelige, både generelle, og tekster som spesielt omhandler bruk av MOO til undervisning og MOO-programmering. Disse hjelpearkivene vil utvides kontinuerlig. Spesielt viktig vil det være å samle den kunnskapen om undervisning i MOO som finnes på nettet slik at det kan være av nytte til de som skal gjennomføre undervisning her.

Ganske mye tid har gått til å lære MOO-programmering. Min største utfordring i disse månedene har vært å balansere tiden som brukes til programmering med det som går til å skape innhold og tenke pedagogisk. I denne fasen har jeg brukt dager på å finne ut av tekniske bagateller, mens det pedagogiske og faglige har i perioder kommet i bakgrunnen. Derfor er ikke MOOen like utbygget som jeg hadde forestilt meg at den skulle være nå. Men jeg har lært mye av prosessen. (Mye takket være uvurderlig hjelp fra Sindre Sørensen og Frank Pierce, som begge har stor erfaring med denne typen programmering.) Jeg håper at jeg nå har en solid nok plattform i programmeringen til at jeg kan bruke mer tid på det faglige ved MOO-byggingen fremover.

MOOens design | arbeidet hittil | arbeid fremover | interaktivitet

Jill Walker 3/6/99