delprosjekt: a midsummer night's MOO

TITTEL: A Midsummer Night's MOO: a web and moo project for teaching Shakespeare.

URL: http://cmc.uib.no/dream

MEDARBEIDERE:Espen Aarseth og Jill Walker

FAG OG NIVÅ: engelsk litteratur, mellomfagsnivå

BAKGRUNN OG MÅLSETNINGER: Målet er å undersøke nye måter å undervise i litteratur. Vi har valgt ut Shakespeare's A Midsummer Night's Dream som emne og fokus, og vi utvikler en moo basert på stykket med integrerte webressurser.

Det er lagt ut RAPPORTER om arbeidet for januar til mars 1999 og for april og mai 1999.

3.6.99 Jill Walker