delprosjekt: a midsummer night's MOO

arbeidet i april og mai 1999

Ved snart halvgått prosjekttid er det rom for å stoppe opp og se på hva som har vært gjort hittil. Vi er på god vei mot målet: å ha et undervisningsmiljø for engelsk litteratur klart til bruk innen utgangen av 1999.

Dette delprosjektet har vært todelt: vi vil utarbeide webressurser til bruk i undervisning om Shakespeare's A Midsummer Night's Dream, og vi skal konstruere en MOO til å være et miljø som denne undervisningen kan foregå i. I årets første kvartal konsentrerte vi arbeidet om å samle og strukturere webressurser. I april og mai har vi begynt å bygge MOOen, som er tilgjengelig på http://cmc.uib.no:8000.

Følg lenkene nedenfor for å lese om hvor vi er kommet og hvor vi er på vei.

MOOens design | arbeidet hittil | arbeid fremover | interaktivitet

Jill Walker, 3/6/99