delprosjekt: a midsummer night's MOO

tanker om interaktivitet

Et mål ved litteraturundervisning i en MOO er å få studenter til å lese tekster på nye måter, og til å skrive (om) tekster på nye måer. Ved å møte skuespillet de skal studere på forskjellige måter i lekne omgivelser, kan studentene bli oppmerksomme på nye aspekter ved teksten. Minst like viktig er det at MOOen tillater studentene selv å leke med teksten, og dermed lese den grundigere, mer utforskende og mer kreativt.

Vi legger opp til forskjellige måter å utforske teksten på i dette prosjektet. Dette er både fordi vi vil eksperimentere med mulige måter å undervise i litteratur på MOO, og fordi mennesker lærer forskjellig, og sannsynligvis vil ha nytte av forskjellige læringsmiljø.

I MOOen vil det være muligheter for å lære sammen, og av hverandre:

MOOen fungerer ikke bare som et sosialt rom, det er også et sted man kan utforske alene. Her finnes det

En viktig del av opplegget er at studenter selv lett skal kunne bygge ut dette miljøet.

I en MOO er "passiv lesing" nesten umulig. Det store gapet mange universitetsstudenter opplever mellom det å lære og det å skrive selv krymper inn i en MOO, hvor det å "lese videre" krever konstant aktivitet fra studenten selv. Vi ønsker derfor å gjøre det lettest mulig for studenten å være med på å skrive sitt eget læringsmiljø. Dette skjer bl.a. gjennom xanamoo prosjektet.

MOOens design | arbeidet hittil | arbeid fremover | interaktivitet

Jill Walker, 3/6/99