delprosjekt: dreistadt

TITTEL

Dreistadt

en virtuell tysk by for tyskstudenter

URL

http://cmc.uib.no/dreistadt

MEDARBEIDER

Daniel Jung (for praktisk tysk)

FAG OG NIVÅ

tysk grunnfag: fjernundervisning og praktisk tysk

BAKGRUNN OG MÅLSETTINGER

Dreistadt er en moo som ble utviklet av Carsten Jopp og Jan Rune Holmevik våren1998. Dreistadt er dermed Callmoos første delprosjekt som et språk-institutt har fått ta i bruk overfor studentene sine.

Høsten 1998 tok Germanistisk institutt i bruk denne mooen på to plan: som redskap for fjernundervisningen - studentene skulle få et "virtuelt" sted å møtes og diskutere disiplinene grammatikk, kulturkunnskap og litteratur - og som redskap for undervisning i praktisk tysk. Bakgrunn og fyldig evaluering kan leses her. Jeg har selv bare vært med i undervisningen i praktisk tysk, der studentene samles i multimedialab'en for å kommunisere med hverandre og med tyskere som logger seg på samtidig. Derfor kan jeg ikke uttale meg om fjernundervisningsprosjektet.

Innholdet i undervisningstimene (en dobbeltime per uke) er på grunn av sterkt varierende oppmøte nokså fleksible. Det gjelder å la studentene få være med på å styre sin egen læring.g

Dreistadt er altså et nytt prosjekt som fremdeles er på "prøvestadiet". Det betyr også at Dreistadt ikke går inn i noen vurdering av studentenes kunnskap - eller enkelt sagt: Det er frivillig, og man får det ikke til eksamen. Om dette er uheldig eller ikke, er en annen diskusjon, men dette førte i alle fall til at mange G2-studenter ikke så den umiddelbare nytten i å lære tysk og bli kjent med tyskere i forhold til eksamenen de skulle ta. En konsekvens av dette var at vi i dette semesteret la undervisningen til G1, i håp om at studentene der også vil fortsette når de går over til andre semester.

Det å legge undervisningen til G1 har også den heldige effekten at en da kan forberede studieturen til Kiel som (de fleste) studentene skal være med på. En kan da treffe folk på nettet, avtale møter og finne ut om byens muligheter på forhånd. Nettopp det å treffe tyskere (og pleie kontakt med dem via epost og chatting) mener jeg bør være en mer integrert del av (eller i hvertfall tilbud i) studiet. Derfor vil vi prøve ut "tandem" av tyske og norske studenter, der hver student lærer sitt morsmål til partneren. Et problem i denne sammenhengen er å finne tyske norskstudenter som har tilgang til nettet mens vi har undervisning. I tillegg har tyske studenter semesterferie (gjerne med studentjobb på dagtid) når de norske studerer.

Personlig syns jeg ikke at Dreistadt bør begrense seg til grunnfagsundervisning. Dessverre har jeg ennå ikke helt lykkes i markedsføringen av ideen om Dreistadt som sted for hele instituttet, ikke bare for grunnfaget. Jeg mener at Dreistadt nettopp ved å være et virtuelt sted og ikke et klasserom hvis grenser er satt av eksamenshensyn, kan bidra til språk- og kulturlæring på flere plan - der studentene selv plukker ut det som er interessant (ikke relevant) for dem.

En del tilbakemeldinger fra folk er av typen: "Dreistadt er veldig kjekt. Men når man logger seg på, er det jo ingen der!". Et ønske fra min side er altså også at Dreistadt blir mer befolket, og et regelmessig møtested for flere, slik at man oftere møter folk (gjerne tilfeldige) når man logger seg på for å "snuse".

FRAMDRIFT

Det er ikke utarbeidet noen konkret plan for fremdrift, i hvertfall ikke for praktisk tysk. Jeg håper at vi får til et fast tandem-opplegg til høsten. Jobben med dette er begynt, men vi mangler ennå flere (gjerne offisielle) medspillere.

SAMARBEID

Jeg ønsker samarbeid med folk som har erfaring med "tandem".