delprosjekt: brukeradministrasjon

1

TITTEL

Brukeradministrasjon.

2

MEDARBEIDERE

Frank Pierce

3

BAKGRUNN OG MÅLSETNINGER

Tidligere har opprettingelse av nye brukerkonti ved mooene våre vært en tidkrevende oppgave som kun kunne gjøres av wizards. Nå utarbeides et system som effektiviserer og automatiserer denne prosessen ved å knytte brukerdatabasen på mooen direkte opp mot den eksterne studentdatabasen på universitetet. Man vil også kunne "lime inn" lister med navn og MOOen vil selv generere brukernavn basert på studentes fulle navn. Når dette delprosjektet er fullført vil lærere som bruker mooen enkelt kunne opprette nye brukergrupper for sine studenter.

Grupper:

Vi holder på å implementere grupper i MOOen. Dette vil gjøre det mulig å samle studenter, romm og objekter innenfor en eller flere grupper. Man kan tenke seg dette brukt i sammenheng med klasser og kollokviegrupper. På et senere tidspunkt kan det bli aktuellt å bruke gruppe-funksjonen i sammenheng med en flerspråklig MOO.

 

4

b) FREMDRIFT

Automatisert bruker innmelding er 70% ferdig, men vil ikke bli implementert f¿r gruppefunksjonen er klar.

Vi håper å fullføre dette i juni/juli.

status juni 1999: planleggingen er for det meste gjennomført og implementering er underveis.

 

7

SAMARBEID MED ANDRE LINGO-PROSJEKTGRUPPER

Systemet vil benyttes i lingo.uibs mooer.