delprosjekt: XanaMOO

TITTEL

XanaMOO

URL

Forel¿pig ingen URL.

MEDARBEIDERE

Sindre Sørensen og Espen Aarseth

FAG OG NIVÅ

Hypertekst. Eksperimentelt.

BAKGRUNN OG MÅLSETNINGER

Målet er å Œ lage et system for behandling og publisering av tekster i forskjellige format.

Systemet b¿r v¾re enkelt Œ bruke. Det skal kunne brukes av studenter som deltar i kurs etc. for Œ skrive og organisere tekster. I tillegg skal systemet ha metoder for innlevering av tekster for sensur og videre behandling av andre personer.

Systemet blir implementert i MOO (enCore Xpress). Systemet b¿r likevel kunne fungere uten at en aktivt deltar i en MOO-verden.

MOO har gode muligheter for bearbeiding av tekst. Systemet kan gi muligheter for

 • sammenligning av tekster
 • statistiske opplysninger om innholdet i en tekst
 • Œ begrense hvem som skal kunne lese og viderebearbeide en tekst
 • Œ vise et dokument pŒ forskjellige mŒter, som f.eks.:
  • valgfri visning av linker
  • Œ visualisere forskjeller mellom flere versjoner av et dokument pŒ flere mŒter (relevant for f.eks. oppgavesensur)
  • konkordanseanalyse
 • hypertekst-bearbeiding:
  • snarveier for Œ generere html-tagging
  • muligheter for Œ kontrollere html-koding
  • oppbygging av dokumenter fra maler (der dokumentet blir generert automatisk ved lesing)
  • muligens ogsŒ i framtiden XML - funksjonalitet

FRAMDRIFT

Forel¿pig har vi jobbet mest i forhold til grunnlagsfunksjonalitet. Vi har diskutert brukergrensesnitt og laget enkle prototyper pŒ dette. Vi kommer i f¿rste omgang til Œ bruke html-forms for redigering / menyer etc. Dersom det blir tid, kan vi etterhvert lage egne java-applets for redigering etc.

Mars 1999

Vi er godt i gang med Œ lage funksjoner for sammenlikning av tekster. MOO-verbene vi har laget ('verb' i MOO tilsvarer 'metoder' / 'funksjoner' i andre programmeringssprŒk) kan allerede i dag sammenligne tekster av moderat st¿rrelse.

Juni 1999

Vi har nŒ laget en "modul" der brukeren kan fŒ tilgang pŒ systemets forskjellige funksjoner via menyer og hyperlinker. Dette skjermbildet viser denne modulen i drift. (Brukeren har Œpnet en tekst, og sammenligner denne teksten med en annen versjon av det samme dokumentet).

Brukeren kan via dette skjermbildet levere inn oppgaver for gjennomlesning og kommentering:

 • Bruker oppretter en ny tekst (eller Œpner en allerede eksisterende)
 • Bruker redigerer denne teksten
 • Bruker velger en innleveringsboks, og putter en kopi av dokumentet i denne
 • Eier av denne innleveringsboksen (f.eks. l¾rer) fŒr via e-post beskjed om at en ny innlevering har ankommet.
 • L¾rer leser og evt. redigerer kopien
 • L¾rer velger elevens innleveringsboks, og legger en kopi av dokumentet der
 • Elev fŒr beskjed om at det er kommet et nytt dokument i innleveringsboksen
 • Elev kan maskinelt sammenligne den originale versjonen av teksten med l¾rerens kommenterte / redigerte versjon for Œ se l¾rers endringer / kommentarer

SAMARBEID

Vi er selvsagt takknemlige for idŽer og forslag til ekstra funksjonalitet. Vi vil fors¿ke Œ gj¿re systemet sŒ tilgjengelig og sikkert som mulig, slik at det kan taes i praktisk bruk sŒ fort som mulig.