LINGO.UIB
er et prosjekt ved Universitetet i Bergen, Seksjon for humanistisk informatikk. Prosjektet ble startet høsten 1997 (som CALLMOO), og siden har prosjektets medarbeidere utviklet, implementert og evaluert internettbaserte læringsmiljøer ("virtuelle verdener") for bruk i fremmedspråkstudier. Det overordnete målet er å realisere pedagogisk nyvinning innenfor språkfag ved å skape autentiske omgivelser som gjennom sin struktur fokuserer på læringsprosessens dynamikk.

Løsningene
blir utviklet i tett samarbeid med de aktuelle (språk-)faglige instituttene og fokuserer spesielt på kontakt- og samarbeidsskapende funksjoner.

  • Den første applikasjonen, Dreistadt, er en tenkt tysk landsby. Den har siden 1998 blitt brukt med god suksess som plattform for et fjernstudiekurs i tysk, samt innenfor on-campus undervisningen ved Germanistisk institutt ved UiB.
  • A Midsummernight's MOO (1999) er et eksperimentelt prosjekt innen litteraturformidling som tar for seg Shakespeare's stykke og samtid.
  • Applikasjonen for fransk, IVEREN (Institut virtuel d'études romanes en Norvège, som del av MOOlin Rouge, 1999/2000) er et eget "institutt" initiert av de romanske instituttene ved UiB og NTNU.

Aktuelt
For 2001 planlegges det et nettbasert studieopplegg for tysk mellomfag, et nasjonalt samarbeidsprosjekt under Det nasjonale fagrådet tysk (DNFT), i regi av Germanistisk institutt ved UiB. To nye platformer er under utvikling: El camino latino, en "virtuell" latinamerikansk verden for nettbaserte studier i spansk (i samarbeid med Seksjonen for spansk språk og latinamerikastudier ved UiB), og en MOO for ITALWEB (NTNU Trondheim). Informasjon om oppdateringer av lingo.uib sine moduler finner du her.

Fremtid
lingo.uib skal etableres som fast samarbeidspartner for de involverte språkinstituttene, samtidig som løsningene stadig videreutvikles i dialog med brukerne.

Teknisk
baserer løsningene seg på flerbrukersystemet MOO (multi-user domains, object-oriented) samt annen "state-of-the-art" web-teknologi. lingo.uib kan sies å være et internasjonalt ledende miljø innenfor denne typen teknologi.

Kompetanse
Prosjektgruppen samler (språk-)faglig, pedagogisk og IKT-faglig kompetanse, og medarbeiderne bidrar aktivt innenfor den tverrfaglige diskursen.

Samarbeid
lingo.uib er en videreføring av bergensgruppen i LINGO prosjektet. Prosjektet er nå finansiert av HF-fakultetet ved UiB og de involverte instituttene.

Kontakt
Prosjektleder Daniel Jung og Fredrik Andersen Kavli. Kontaktinfo.


Mer:

hva? er en MOO? Og hva gjør lingo.uib med MOO?
hvordan? kan man bruke MOO i undervisning?
  (Her får du hjelp til å besøke en MOO for første gang, du får vite hva man gjør når man er logget på, du finner praktiske eksempler fra fjernundervisning i MOO ved UiB og hjelp til å lære deg MOO programmering.)
hvordan? mener vi at dette er god språkpedagogikk?
hvem jobber med lingo.uib prosjeket?
delta! Besøk en av MOOene våre, eller
les i annotasjonsvevet til
A Midsummer Night's Dream.

presseomtale | rapporter | teknisk informasjon

Hvis du ikke finner
det du leiter etter
kan du prøve å søke:


Sist oppdatert 11/3/99 av Fredrik A. Kavli
Siden er designet av Jill Walker (1999)
og en del av lingo.uib vevstedet.

<b>lingo.uib</b>

til toppen