Vil du prøve en MOO-klient?

MOO-klienter er spesialiserte telnetprogrammer som gjør det enklere å bruke en MOO. Hvis du ikke finner et telnetprogram på maskinen din, eller ønsker noe bedre enn rein telnet, er det nok lurt å laste ned en MOO-klient.

Når du har installert MOO-klienten starter du den, og ber den koble seg til serveren cmc.uib.no (programmet spør kanskje etter "host" eller vertsmaskin. Det er altså cmc.uib.no) Du må også fortelle klienten hvilken "port" programmet ditt skal koble seg opp til. Det kommer an på hvilken MOO du vil besøke:

Dreistadt port 7777
MOOlin Rouge port 9999
A Midsummer Night's MOO    port 8888

steg for steg: moo for første gang

lingo.uib