Jeg vil se en MOO gjennom nettleseren min uten å bruke Xpress.

Dette er en god måte å få en idé om hvordan en MOO er. (Du kan også lese om hva en MOO er om du vil.) Og det er enkelt: bare klikk på den MOOen du vil vandre gjennom, så er du der. Dette vindet lukker seg ikke. Hvis du vil tilbake hit, får du vinduet opp igjen fra window menyen i nettleseren din.

steg for steg: moo for første gang

lingo.uib