Jeg aner ikke hvilken nettleser jeg har?

Bruker du Mac kan du trekke ned en meny fra eplet øverst til venstre på skjermen din. Øverste punkt på menyen er Om eller About og så navnet på det programmet du bruker. Hvis du klikker på dette, får du opplysninger om hvilken nettleser du bruker og versjonnummeret.

Bruker du Windows, kan du trekke ned en meny fra help eller Hjelp øverst til høyre, og derfra velger du About eller Om og programnavnet. Da får du opp en side med opplysninger om programmet og versjonen.

steg for steg: moo for første gang

lingo.uib