samarbeidssmøter
Prosjektlederne fra LINGO-miljøene er et aktivt kollegium som utveksler erfaringer, presenterer utviklete opplegg for hverandre, diskuterer strategier – og, ikke minst, planlegger felles aktiviteter.
aktuelt

om prosjektet

om delprosjektene

fellesaktiviteter

kontakt / navn

andre resursser
[
tilbake
] [ startside ]________________