Evaluering av styre-/program- og prosjektvirksomhet / mai 2000


Disse sidene inneholder evalueringen som Programstyret for språkfag under ledelse av Julie Feilberg har gjennomført i tidsrommet april/mai 2000. Materialet reflekterer virksomhet på styre-, program- og prosjektplan. Den tar utgangspunkt i ADLs Rammeverk for evaluering.

(Del-)Prosjektene (miljøene) har gjennomgått, utfylt og levert evalueringsskjemaene. Disse er tilgjengelig under punktet "Delprosjektene" på venstre menyliste.

Programstyret har grundig analysert miljøenes respons. I forlengelse av dette har styret gjennomført en evaluering av aktivitetene på "metanivå": av (eget) styrenivå og av programnivå, dvs. av prosjektet LINGO som faglig og organisatorisk ramme. Denne evalueringen presenteres i notat-/rapportform (under punktet "samlet evaluering").

Resultatene leveres også i form av ADLs evalueringsskjema.

ADL har gitt i oppdrag en ekstern rapport som vurderer aktivitetene i LINGO på grunnlag av denne evalueringen:
"Sammendrag og evaluering av program- og prosjektvirksomhet i regi av arbeidsgruppen for digitale læremidler vår 2000"


Siste oppdatering 20.9.01 av Carsten Jopp.