EVALUERING

Programstyret
for språkfag,
ADL

—> samlet evaluering
—> eval.skjema

Delprosjektene

lingo.ntnu:

—> fransk
........ fonologi
........ gramm.
—> engelsk
....... språkhistorie
........ vit.skriving

lingo.uib:

—> tysk
—> fransk

lingo.uio:

—> engelsk


Forside

oppdatert 26.5.00
Carsten Jopp