fellesaktiviteterlingo.flette

  Fellesaktivitetene i LINGO er et eget delprosjekt, lingo.flette. Lingo.flette jobber for et faglig samarbeid mellom de delprosjektene ved UiB, UiO, NTNU, HiSF og HiØ. Lingo.flette støtter de ulike aktivitetene ved å organisere seminarer, stimulere til diskusjon og erfaringsutveksling på tvers av delprosjektene. Et mål er en "samling av krefter" innenfor utvalgte områder, der felles målsetninger og konkrete samarbeidstiltak "fletter" delprosjektene sammen. Stikkord:

 • Tverrkommunikasjon
  en kommunikator innenfor LINGO; støtter og initierer faglig diskusjon, erfaringsutveksling og konkret samarbeid, gjennom elektroniske fora, fysiske samlinger, men også enkelreiser av prosjektmedarbeidere til sine kolleger i de andre delprosjekter

 • Kompetanseoppbygging
  f.eks. ved seminarer med inviterte foredragsholdere; støtte til besøk av konferanser, der et referat av LINGOs utsendte legges ut på vevstedet - eller med egne konferansebidrag; publikasjoner

  Funksjonene i lingo.flette ivaretas i et samarbeid mellom delprosjektlederne. Carsten Jopp er gruppens sekretær.

"LINGO 2000"

  For tiden utvikler prosjektet også et LINGO-studiesenter. Der presenteres de utviklete undervisningsopplegg for de tre språkfagene. Dette blir prosjektets "utstillingsvindu" – en nasjonal ressurs, der skue- eller (IKT-)tiltakslystne undervisere fra andre institusjoner, kan se, prøve ut og få opplysninger om faglige, didaktiske og tekniske løsninger, og bruke disse som maler for egne tiltak.

Oversikt over aktivitetene
aktuelt

om prosjektet

om delprosjektene

fellesaktiviteter

kontakt / navn

andre resursser
[
tilbake
] [ startside ]________________