[Status:møte 03.05.99]

1. Engelskfaget

- etabler en prøvegruppe (vår 2000)
- «stor syntese», pakke som samler alle nettbaserte undervisningsopplegg/produkter fra LINGO-prosjektet innen dette faget
- alle LINGO-grupper bidrar
- felles utprøving, evaluering
- koordinator: Einar (skriv «metaplan» / fremdriftsplan)

2. Franskfaget

- lignende modell som (1), for grunnfagsundervisning
- skaléring av opplegg
- Mål: felles EVU-variant tas i bruk
koordinator: Espen

4. Læringskultur: Interaktivitet

a) - ny lærings-/studiekultur: interaktivitet (kommunikation, koordinasjon, produksjon...) blir til en vesentlig del av et studium (både for student og lærer)
koordinator: Finn (alle)

- samarbeidskultur på LINGO-prosjektnivå
* prøve ut og bruke internt div. kommunikasjonsformer (WEBCAM, chat...)
koordinator: Carsten

3. Tyskfaget

- som (1) og (2), i noe mindre målestokk
koordinator: Carsten

4b) Grensesnitt:

- tekniske/didaktiske aspekter
- Hvordan stimulere til kommunikasjon/interaktivitet?
- mer enn "drill and practice"
- koordinator: Espen, Finn

Diskutér planen med oss:

Arbeidsforumet VERKSTED 2000

5. Koordinasjon / sammensying

til en prosjektplan: Carsten

6. Rapport / position paper

- lages av alle til 4.juni 99;
- fremhev «position-paper»-egnete aspekter

7. Overordnete mål

- studieplanfeste tilbudene

lingo 2000

_______________________

06.05.99
C.Jopp