================================================
Invitasjon til

L I N G O - O P P S T A R T S M Ø T E 2 0 0 0

================================================

Tid
''''''
Mandag, 17. januar 2000, kl. 1100, til tirsdag, 18. januar 2000, ca. kl. 1500

Sted
'''''''''
NTNU Trondheim, Dragvoll / HF. Finn har reservert rom og sender nummeret til oss i løpet av uken.

Bevertning / overnatting
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
dekkes av felleskassen. Vi satser på "vanlig" lunsj i kantinen, tidspunkt når det passer inn. Mandag kveld inviterer LINGO til felles middag. Jeg bestillerer gjerne hotellrom til deg/dere/oss, send meg en mail dersom du ønsker det. Jeg har reservert noen rom på hotell "Bakeriet" i Trondheim sentrum som jeg kan "ta ut".

Regninger
'''''''''''''''''''''
Reisen dekkes som sagt av felleskassen, LINGO.FLETTE. Send derfor etter møtet reiseregningen til meg. Når det gjelder utlegg for flybillett har det vist seg som en o.k. praksis at dere bestiller billetten lokalt og sender fakturaen fra reisebyrået til meg. (Eller dere kan selvfølgelig legge ut selv og få den refundert via reiseregning.)

Agenda
''''''''''''''''
Som jeg nevnte tidligere, er hovedmålet med oppstartsmøtet å få en god, tidlig og effektiv start på fellesdimensjonen og samarbeidet i prosjektet vårt. Grunnlaget er "Beskrivelsen av fellesdimensjonen" ( http://cmc.uib.no/lingo/styret/sok2000/lingoflette.html ) fra søknaden vår i november. I dette dokumentet har vi formulert en del målsettinger og samarbeidsområder på grunnlag av aktivitetene i 1999. Det er disse det gjelder "fulle med liv", dvs. å konkretisere, utfylle og å oppdatere så langt som mulig.

Vi har også to nye samarbeidspartnere, og å bli bedre kjent med hverandre og hverandres prosjekter skal bli interessant og viktig. Håpet er at den ytre rammen også åpner for litt uformell "teambuilding". Min personlige målsetting for møtet er at vi kan inspirere hverandre til også å utvikle nye planer, store og små, idéer, kanskje strategier (visjoner??) omkring fagfeltet "vårt", IKT og språklæring. Prosjektet gir oss gode rammebetingelser, så det er opp til oss til å gripe sjansen!

Jeg holder på å finpusse på agendaen, men foreløpig kommer jeg på følgende punkt. Send meg det dere savner, eller ta det med til møtet.

- Bakgrunn, historie, planen til LINGO.FLETTE (Carsten)
- Presentasjon av de lokale prosjektene (alle)
- Samarbeidsområder i følge planen:
** LYD
** PUBLIKASJONER
** UTVEKSLING AV MODULER
**LÆRINGSKULTUR
- Intern kommunikasjons- / møtestruktur
- Arrangement
- (...)

Forberedelse
''''''''''''''''''''''''''''
I prosjektplanens del 3 (se ovenfor) har vi forhåndsdefinert hvem som tar ansvar for hvilket samarbeidsområdet. Jeg forslår at vi ta utgangspunkt i dette og forbereder oss tilsvarende, dvs. at de (foreløpig) ansvarlige også blir møteleder på "sitt" området.

Hilsen & vel møtt,

Carsten

------------------------------

C A R S T E N J O P P

Prosjekt LINGO
http://cmc.uib.no/~lingo
Universitetet i Bergen
Alleegt. 27
N-5007 Bergen

Tel. 55 58 97 88 (jobb)
971 76 122 (mobil)

------------------------------

================================================