LINGO-seminar 3 i Oslo: noen bilder

 

Vi takker Jill Walker (jill@cmc.uib.no) for blinkskuddene!


06.10.99

10carsten_snakker

20lytter

30finns_presentasjon

35lytt_carsten_espen_gunna

50lunsj1

10carsten_snakke...

20lytter.JPG

30finns_presenta...

35lytt_carsten_e...

50lunsj1.JPG

70lunsj4_finn_nancy_mm

80lunsj6_turid_nils-lennart

82lunsj3

85fem_i_trappen

90lyttere_bjorn_ingv_nancy

70lunsj4_finn_na...

80lunsj6_turid_n...

82lunsj3.JPG

85fem_i_trappen.JPG

90lyttere_bjorn_...

93restaurant_esp_hilde_dani

95restaurant_nancy_m_fl

98restaurant_nils-l_nancy

93restaurant_esp...

95restaurant_nan...

98restaurant_nil...

(Klikk på et bilde for å se det STORT.)tilbake til seminarsiden

LINGO-startside
C.Jopp, 13.10.99