"Studerer i virtuelt klasserom"- artikkel fra avisen "Grannar", 14. februar 2000, med en omtale av tysk fjernstudiekurset i Dreistadt ved UiB
- relaterte linker:tilbake


22.5.00, C.Jopp