Annonse
   NYHETER    MENINGER    KULTUR    ALEX    ANNONSER    SØK    INFO www.aftenposten.no   
NYHETER
Innenriks
Utenriks
Økonomi
Sport
Vær
Netthinnen
  Spillanmeldelser
  Hattrik
  Poker
  Tritris
TIPS EN VENN

Fra:

Til:

 
 Forside / nyheter / netthinnen Scandinavian Online

Oppdatert 15.08.99 kl. 22:49

Tar grunnfag virtuelt


Herta Solberg bor i Wien, men tar grunnfag i tysk via Internett ved Universitetet i Bergen. - Jeg hadde trodd forelesningssalen på Internett skulle føles fjernere, men det gjør den ikke, sier hun.
FOTO: HANS TECHT

I den virtuelle byen Dreistadt kan du nå ta grunnfag i tysk. Lærerne mener resultatene blir bedre enn i et vanlig klasserom.

PER KRISTIAN BJØRKENG

Dreistadt eksisterer ikke i virkeligheten, annet som nuller og ett-tall i en PC. Likevel har byen et torv, et kjøpesenter, den har bolighus og - aller viktigst - et universitet. Der finnes forelesningssaler og kollokvierom, tavler og bibliotek til bruk for studenter og lærere. Det spesielle er at grunnfagsstudentene som kommer på forelesninger flere ganger i uken sitter foran PC-skjermer spredt fra Wien i sør til Finnmark i nord.


Gode resultater
Tor Jan Ropeid ved Germanistisk institutt har undervist de 20 studentene gjennom det første året, og forteller at resultatene er uventet gode.

- Da vi så på kunnskapene til elevene i utgangspunktet, ble vi ganske skeptiske. Men de studentene har hatt uvanlig god progresjon. Eksamensresultatene er vesentlig bedre enn for en vanlig etterutdannelsesgruppe, sier Ropeid. De fleste av studentene hans er i full jobb, og tar studiet på halv tid ved siden av arbeidet.

- Norske studenter er ofte veldig beskjedne. De er redde for å kaste seg utpå og prate tysk. Slik har det ikke vært i Dreistadt. En stor del av kurset foregår som en virtuell samtale, og dermed har studentene lært å prate mer. Det virker som om studentene på mange måter ikke oppfatter dette som et fremmed elektronisk medium, men virkeliggjør det elektroniske mediet slik at det nesten blir et vanlig undervisningsrom. Også for lærerne tror jeg dette er en positiv undervisningsform. Vi kommer bort fra den tradisjonelle, autoritære lærerrollen og får mer kontakt med studentene, sier Ropeid.

Dreistadt er bare bygget opp av tekst. Alle bygninger og gjenstander er beskrevet med ord, ikke som grafikk. Likevel har lærerne virtuelle, tradisjonelle hjelpemidler som tavle og overhead. En av fordelene er at alle forelesninger tas opp på "bånd", sånn at de som ikke var til stede, eller ikke rakk å notere, i etterkant kan lese alt som ble sagt. Studentene har egne virtuelle kollokvierom til disposisjon, og der kan de avtale å møtes når det passer dem.

Vanskelig grammatikk
Fra før hadde tysk-studentene nesten ingen IT-kompetanse. Herta Solberg hadde fra før liten erfaring med PC-bruk, og har aldri vært på Universitetet i Bergen. Men hun har allerede studert der et helt år. Fra stuen sin i Wien tar hun tysk grunnfag i Dreistadt, mens ungene leker rundt henne og mannen hennes jobber på den norske ambassaden i Østerrikes hovedstad.

- I forhold til vanlig fjernundervisning via brev, synes jeg dette fungerer helt fantastisk. Jeg hadde trodd forelesningssalen på Nettet skulle føles fjernere, men det gjør den ikke. Lærerne har også egne konferansetimer, der vi kan få hjelp til våre egne språkproblemer. Men det er litt pussig at jeg selv ikke har vært på universitetet i det hele tatt, sier hun. Den kinkige tyske grammatikken synes hun har vært vanskelig å få med seg skikkelig i Dreistadt.


Åpent for alle
- Det går fint med for eksempel geografi, men grammatikk er så komplisert at det er veldig vanskelig å erstatte en levende lærer, sier hun.

Dreistadt er åpen for almenheten. Alle som har lyst, kan reise dit, via Internett, på cmc.uib.no/dreistadt.

Prosjektet er del av et samarbeidsprosjekt som skal integrere språkfag og Internett ved de store universitetene. Det baserer seg på den såkalte "open source"-bevegelsen, som er en verdensomspennende dugnad for å utvikle gratis programvare. Resultatet er at alle nødvendige programmer er gratis, og at du kan være med på undervisningen selv om du har en PC som for lengst er utrangert.

Annonse  
Utgiver: Aftenposten A/S, Oslo, Norge. Telefon +47 22 86 30 00. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Aftenposten.