"Computerworld" 6. august 99 www.computerworld.no

bilde Programvare bilde bilde bilde
bilde
Trår klampen i bånn med Linux

Universitetet konkurrerer med det private næringslivet i å utvikle digitale læringsmidler. Med Linux trår de klampen i bånn, og raser kanskje forbi.


Tonje Bergmo

Åpne kildekoder, som Linux, gjør universitetene mer konkurransedyktige. Universiteter bruker åpne kildekoder i prosjekt Lingo, Arbeidsgruppen for digitale læremidlers satsning på språkfag.

Internettby
I 1998 bygde Bergen-gruppen i Lingo en virtuell tysk internettby, Dreistadt. Tyskstudentene får her mulighet til å være med på en "språkreise" til Tyskland - uten at de må bevege seg lenger enn til neste datamaskin. I Dreistadt vandrer studentene rundt i et tekstbeskrevet, tysk, landskap. De starter ved Dorfplatz, kan besøke en kneipe og drikke kyberøl, ta turen innom et mediehus, eller de kan ta en tur innom universitetet og studere en av de mange tekstene der. Siden høsten 98 har kyberbyen vært i drift. Det har blitt en suksess i praktisk tyskundervisning og innenfor et fjernundervisningskurs i tysk via Universitetet i Bergen. På grunnlag av de positive erfaringene har prosjektgruppen nå laget en fransk variant.

- Ved å stå på skuldrene til kjemper, som den internasjonale open-source-bevegelsen, får vi laget mye bedre programvare enn om vi skulle lage alt selv, sier prosjektleder for Bergendelen av Lingo, Espen Aarseth.

Skreddersyr
Selv om programvaren er "fri", er den ikke gratis. I praksis trenger man it-personale som kan skreddersy og vedlikeholde produktene. Fordelene av åpen kildekode-prinsippet er imidlertid åpenbare: Fag- og it-ekspertene sitter i samme miljø og jobber tett sammen. Brukerne får dermed full kontroll over sine redskap. Videre er åpen kildekode-utvikling ressursmessig mer effektivt - et ikke ubetydelig poeng innenfor utdanningssektorens stramme budsjetter.

- Vår erfaring så langt er at ved å basere oss på åpen kildekode-prinsippet har vi en fleksibilitet som de kommersielle alternativene mangler, og kan lett utvikle fungerende prototyper, integrere eksterne ressurser og imøtekomme brukernes ønsker. Slik unngår vi at prosjektet blir "teknologidrevet", samtidig som det oppfyller kravet til innovasjon, sier Aarseth.

Linux
Prosjektet Lingo er initiert og finansiert av KIFs Arbeidsgruppe for digitale læremidler. Den økonomiske rammen er på rundt 2,9 millioner kroner.

- Universitetene konkurrerer med det private næringslivet i å utvikle digitale læringsmidler, og på mange måter kan man si at universitetene ligger etter næringslivet. Ikke minst på grunn av en mer beskjeden økonomisk situasjon. Med en bevisst satsning på åpenhet og styrking av menneskelige ressurser, kan vi oppnå en intelligent og effektive utnyttelse av eksisterende programvare, sier Arne Laukholm, leder for Arbeidsgruppen for digitale læremidler.

Laukholm mener et godt eksempel på dette er operativsystemet Linux, som er utviklet etter åpen kildekode-prinsippet.

- Linux har hatt en eksplosiv vekst, og har nå rundt 15 prosent av tjenermarkedet, på tross av de kommersielle gigantenes overlegne økonomi, sier Laukholm.


Artikkel publisert mandag 9. august 1999 klokka 10:35

Klikk her hvis du vil lage bokmerke/link direkte til denne artikkelen

 
 
bilde

bilde
Navigasjon Jobworld CWs Kursguide Om Computerworld Bestill abonnement
Copyright © 1998 Computer Communications as