Program LINGO-seminar 2

Introduksjon

  1000-1030: Carsten Jopp

   ”Velkommen"; om prosjektet og om dagen

Tema: Interaktivitet og språklåring

Tema: ”Veien videre” - prosjektplan LINGO 2000

  1415-1600:

   - presentasjon av LINGO 2000 v/Carsten Jopp
   - drøfting og diskusjon
   - inkl. kaffepause

tilbake