Program

LINGO-samarbeidsseminar 1Introduksjon

  1000-1020: Carsten Jopp

   Velkommen - Orientering om LINGO - Om denne dagen

Del 1 - Delprosjektene presenterer seg

  1020 - 1105: Finn Bostad m.fl. : Presentasjon av aktivitetene i Trondheim / lingo.ntnu

  1105 - 1115: kaffee

  1115 - 1155: Espen Aarseth m.fl.: Aktivitetene i Bergen / lingo.uib

  1155 - 1205: Programstyret presenterer seg

  1205 - 1230: Einar Bjorvand m.fl.: Aktivitetene i Oslo / lingo.uio

  1230 - 1330 lunsj i hovedbygget

Del 2 - Tema SAMARBEID - muligheter! - begrensninger?

  1330 - 1430

  Drøfting og diskusjon av forskjellige former for samarbeid.
  Utgangspunkt: i hvert delprosjekt praktiseres det allerede (eller er planlagt) ulike former for samarbeid. Disse presenteres kort som grunnlag for en diskusjon. Kort innlegg v/Finn om språkdidaktiske aspekter.
  Ramme for samarbeid:
  Hvordan kan et faglig samarbeid se ut? Hvilke organisatoriske implikasjoner medfører dette? Alternativer?
  Innhold av et samarbeid:
  Hvilke områder/aspekter/konkrete tiltak kunne / burde et samarbeid fokusere på? (fag- eller disiplinnivå, teknologi, didaktiske aspekter). Hvilke behov har delprosjektene? Visjoner? Hvilke utfordringer kommer uten i fra?

Del 3 - Gruppearbeid

  1430 - 1515

  Det opprettes grupper der deltakerne kan samle seg med "likesinnete", f.eks. innenfor engelsk-faget.
  Oppgave: komme frem til en plan som beskriver muligheter for samarbeid og evt. konkrete tiltak.

  1515 - 1545

  Plenum: presentasjon av gruppearbeidet

  1545 - 1600

  Avslutning


tilbake