Referat

Prosjektledermøte 3. mai 99 i Bergen

Til stede: Espen Aarseth, Einar Bjorvand, Finn Bostad, Carsten Jopp; kl. 1000-1600 (Finn fra 1120).
Referat: Carsten

1. Orientering v/Carsten

 • milepæl 2: deadline 4.6.99 for LINGOs prosjektskisse
  • Hele prosjektet lager en felles prosjektbeskrivelse /-skisse for neste år; dette blir prosjektets "styrkeprøve"; utformes i tett samarbeid mellom prosjektlederne; den følger arbeidsplanen som blir satt opp på dette møtet
  • Tidsplan: ferdig FØR arbeidsseminaret (4.6.99); selve seminaret bygger videre på den
  • Viktig for prosjektskissen: dokumentert samarbeidsstruktur; rapporter (hva har vi gjort?); papers/position papers (hva kan [vi] andre lære av det? - [korte] bidrag av allmen verdi); felles målsetninger
  • Espen: foreslår tutorials - didaktisert erfarings-/kompetansedatabase for nye IKT-brukere fra HF-/språkmiljøer
  • Einar: foreslår tema for et position paper: Hvordan strukturere stoffet på et vevsted?
  • alle: viktig med tidlige signaler fra arbeidsgruppen om prosjektets fremtid

 • kontrakter: LINGO hovedkontrakten er undertegnet; subkontraktene kan sendes ut

2. LINGO-møter / kommunikasjonsstruktur innenfor prosjektet

 • Alle: Det er viktig med en fast og tett møtestruktur på prosjektlederplan. Ved siden av fysiske møter vil vi i enda sterkere grad ta i bruk "våre" medier: MOO-meetings (skriftlig-synkron) og videokonferanse

 • Fysiske prosjektledermøter:
  • onsdag, 25. august 99 i Oslo (?)
  • onsdag, 5. oktober 99 i Oslo (i forbindelse med arbeidsseminar 3)
  • onsdag, 1. desember i Bergen

 • Arbeidsseminarer for alle deltakere:
  • Seminar 2: fredag, 4. juni 99 i Bergen
  • Seminar 3: torsdag, 6. okt. 99 i Oslo [Muligens i forbindelse med ITU-konferansen.]
  • Seminar 4: i midten av desember / begynnelsen av januar, etter prosjektstatus

 • Videokonferanse: tatt de lave kostnadene i betraktning (én, maks to flybilletter "betaler" tre webcams) vil vi installere et webcam i hvert delprosjekt. Dette også med tanke på en utprøving i forbindelse m/ senere bruk i undervisningssammenheng.

3. Status i delprosjektene

 • Einar (lingo.uio)
  • status
   • særemne innen britisk kultur/litteratur ferdig august 99
   • særemne innen amerikansk kultur/litteratur påbegynnes til høsten av miljøene i Halden og Bø
   • korpuslingvistisk studietilbud påbegynnes også til høsten
   • prøvegrupper: vår 2000, evt. høst 99 i britisk kult/litt
   • Jarle Ebeling delprosjektleder fra høsten
  • Einar/Espen: foreslår et felles LINGO-prøveprosjekt i engelsk

 • Finn (lingo.ntnu)
  • status:
   • faste møterutiner i gruppen
   • "alle i rute"
   • alle opplegg prøves ut til høsten
  • demonstrasjon:
  • lingo.ntnu fokuserer spesielt på:
   • bygging av ny læringskultur: "skape bevissthet blant studentene (og lærerne) at det å være aktiv mot hverandre er hovedpoenget med studiet"
   • skaléring av utviklete IKT-opplegg: etter utprøving i én disiplin bruk i andre disipliner
  • forslag:
   • utvikle felles mal for presentasjon av et fag ("WWW-portal")

 • Espen (lingo.uib)
  • status:
   • XanaMOO (system for behandling og publisering av tekster i forskjellige format); prøveversjon ferdig til 4. juni 99
   • alle prosjekter etter planen
  • innenfor LINGO: open-source eller kommersiell software?
  • alle: diskusjon av teknisk-didaktiske aspekter (grensesnitt, portal)

4. Brainstorming: planlegging av LINGO 2000

 • Resultat: skisse av tiltak, "kompetansenettverk"

5. Demonstrasjon

 • kort drøfting av teknisk-didaktiske aspekter m/ Sindre Sørensen, lingo.uib; demonstrasjon av XanaMOOs funksjon for tekstkommentering på flere nivå.

6.5.99, Carsten Jopp

øverst på siden

lingo 2000

_______________________

05.05.99
C.Jopp