Saksliste

Prosjektledermøte 3. mai 99 i Bergen

1. Gjør opp status

 • Hva har vi oppnådd så langt
  • i de enkelte delprosjektene
  • fellesdimensjonen

2. Veien videre: L I N G O 2 0 0 0

 • Mål:
  • lage en prosjektskisse som danner grunnlag for en bevilgning til LINGO 2000
  • leveres til Arb.gr.-KUF-møte i juni; deadline 4.6.99

 • Delmål for dette møtet:
  • lage en arbeidsplan for de neste ukene som beskriver prosessen frem til 4.6., med prosjektskissen som endprodukt

 • Rammebetingelser (- en prosjektskisse lages på grunnlag av:)
  • LINGO-prosjektets arkitektur, jfr. prosjektbeskrivelsen, f.eks.:
   • fokus på samarbeid/arbeidsdeling
   • tverrinstitusjonelle prosesser
   • innfasing/utfasing
  • planene dere har i institusjonene/delprosjektene for år 2000
  • det vi har oppnådd per i dag (se pkt 1); bygge videre på det.
  • vår kreativitet ;-) (jfr. brainstorming, neste punkt)

 • arbeidsseminar 2

3. --- BRAINSTORMING ---

 • samle så mye ideer og tanker som mulig:
 • Prosjekt LINGO - profil og konsept
  • hvordan kan vi utforme profilen og konseptet videre
  • hvilket behov finnes det
  • problemer
  • faglig innhold/substans

 • samarbeidsstruktur
  • Hva bør vi utvikle / implementere?
  • konkrete tiltak/former for samarbeid
  • arbeidsdeling - hvordan?

 • faglig fokus - eksempler:
  • det kommunikative potentiale
  • sammenhengen: læringsmodell - faglig innhold - IT-funksjon
  • "verktøy"-spørsmål
  • korpuslingvistiske studieopplegg
  • prosjektet som eksempel på innovasjon

 • målportefølje

29.4.99, Carsten Jopp

øverst på siden

lingo 2000

_______________________

04.05.99
C.Jopp