Agenda Prosjektledermøte 25.8.99
Deltakere Finn Bostad, Jarle Ebeling, Carsten Jopp, Espen Aarseth

Dato, sted UiO, P.A. Munchs hus, rom 389, 1000 - 1600

Agenda:

0. Velkommen til Jarle som ny prosjektleder!

1. Status

 • delprosjektene: gjensidig oppdatering - uformell statusrapport;
 • hva konkret blir for tiden utviklet i Trondheim, Bergen, Oslo;
 • hvilke moduler går til utprøving/drift til høsten;
 • planer, personer, avvik; utfordringer, ...

 • fellesdimensjonen

2. "LINGO 2000"

 • i planen "LINGO 2000" har vi formulert en del aktiviteter og delmål;
  se http://cmc.uib.no/lingo/2000samlet.html
 • stikkord:
  • samling -- hvordan utformes web-presentasjonen / "studiesenteret"?
  • samordning -- hvilke konkrete tiltak er mulig / strategi mm.
  • hvordan få frem generiske trekk ved oppleggene slik at LINGO fremstår som en ressurs for andre?

  • publikasjoner - tidsplan

3. Arbeidsseminar 3

 • erfaringer fra seminarene 1 og 2
 • seminar 3: 6. oktober 1999 i Oslo
 • i forkant av ITUs "Interaktiv"-konferanse 7./8.okt.
 • bidrag fra delprosjektene

4. Evaluering av prosjektaktivitetene

5. Diverse

 • fokus på: opphavsrett
 • webcam
 • neste prosj.led.møtet: planlagt 1.desember 99 i Bergen (flyttes til Trondheim?)tilbake


23.8.99 - Carsten Jopp