Oppsummering og referat

LINGO-seminar 1Oppsumering

Seminaret markerte begynnelsen av LINGO-prosjektets fase 2. I fase 1 (januar - mars 99) hadde delprosjektene startet sine aktiviteter separat fra hverandre og i henhold til de opprinnelige planene som de tre miljøene i Oslo, Trondheim og Bergen hadde utarbeidet. Fase 2 har som mål å forberede et samarbeid — en gradvis sammenfletting — mellom de tre delprosjektene. I denne sammenheng skulle seminaret bidra til at prosjektmedarbeiderne (a) ble kjent med de andre LINGO-delprosjektene, (b) bygger opp relasjoner med hverandre på tvers av institusjonene og (c) finner ut om muligheter for samarbeid.

I tråd med målsetningen ble store deler av seminardagen viet til presentasjonen av de enkelte aktivitetene overfor hverandre, med påfølgende spørsmåls- og kommentarrunder. Et gruppearbeid mot slutten samlet tre interessegrupper; to fokuserte på fagene engelsk og fransk, én på teknologi. Gruppene kom frem til konkrete tiltak for samarbeid.

Så å si fulltallig deltakelse, en konstruktiv atmosfære, engasjerte bidrag og konkrete resultater samt positiv respons fra deltakerne tilsier at seminaret kan betegnes som vellykket og nyttig.

Program

a) Innledning

b) Delprosjektene presenterer seg

  lingo.ntnu

  • Finn Bostad:
   Introduksjon av delprosjektet, litt av bakgrunnen, kultur, dets medarbeidere og de enktelte aktivitetene

  • Nils-Lennhart Johannessen:
   GRAMWEB - Engelsk grammatikk på grunnfagsnivå.
   - Et prosjekt for utvikling av interaktive nett-baserte grammatikkøvelser.
   CYNEWULF - Engelsk språkhistorie på mellomfagsnivå.
   - Et prosjekt for utvikling av nett-baserte annoterte gammel- og middelengelske tekster.

  • Tone Midtgård:
   Distribuert undervisning i fransk fonolgi (grunnfag)
   - Et nettbasert 5-vekttallsemne i praktisk fransk med fonetikk og fonologi.

  • Torbjørn Nordgård:
   Nettbaserte øvelser til tysk

  lingo.uib

  • Espen Aarseth:
   Introduksjon av delprosjektet, litt av bakgrunnen, kultur, medarbeidere og aktivitetene

  • Jill Walker
   A Midsummer Night's MOO
   - A web and moo project for teaching Shakespeare.

  • Daniel Jung
   Dreistadt
   - En virutell tysk by for tyskstudenter

  • Sindre Sørensen
   XANAMOO
   - Et system for publisering og behandling av tekster i forskjellige format

  • Frank H. Pierce
   Brukeradministrasjon
   - Effektiv og automatisk oppretting av brukerkonti / studentgrupper

  • Signe-Marie Sanne, UiB
   Datastøttete grammatikkøvelser i fransk
   - demonstrasjon av tidligere utviklete opplegg

  lingo.uio

  Programstyret for språkfag

  lingo.evaluer

tilbake