seminarer
Faglige seminarer er et viktig ledd innenfor lingo-prosjektets arbeid. Stikkord i denne sammenheng er
erfaringsutveksling "fra kollega til kollega", kompetanseutvikling gjennom diskusjon av relevante temaer og ikke minst: det å bygge opp et fungerende nettverk med kanskje en egen kultur.

Seminar 5: MOO-workshop Felles kurs mot nye land

  • 15./16. desember 2001, i Trondheim
  • program

Seminar 4

Seminar 3

Seminar 2 - Tema: "Interaktivitet og språklæring / LINGO 2000 "

Seminar 1 - Tema: "Samarbeid innenfor prosjektet"
aktuelt

om prosjektet

om delprosjektene

fellesaktiviteter

kontakt / navn

andre resursser
[
tilbake
] [ startside ]________________