Felles kurs mot nye land

LINGO-seminar 6: Brukerworkshop for IVEREN, Dreistadt, nettspansk, Ponte italiano

LINGO (v/ lingo.bergen) inviterer til en workshop for MOO-brukere og -interesserte.

 

På torsdag og parallelt med noen av blokkene på fredag og lørdag vil det foregå en teknisk workshop med eget program. Dette programmet er foreløbig og fleksibelt.

Kontakt: Daniel Jung, UiB, HIT-senteret, LINGO-prosjektet, tel. 55 58 97 88, daniel.jung@uib.no

 

fredag 14.12.

kl. 9:00 ankomst Værnes, minibus til hotellet, kaffe og rundstykker på Dragvoll
kl. 10:30 "Mot nye land"
 • Fire MOOer og et forum presenteres
 • Hva har vi gjort dette året? Tre eksempler:
 • opplastingsmodul (Daniel presenterer)
 • parsing (Fredrik presenterer)
 • live lyd i MOOen (Daniel presenterer)
 • eLærings-perspektiver. v/Carsten Jopp
kl. 12:30 lunch
kl. 13:30 "We are the champions"
 • Vi drøfter hva som har gått bra og hva som ikke har fungert i enkelte kurs Deltakerne deler av egen erfaring, evt. med samtalelogger eller annet materiale. Priscilla begynner.
 • Kan den enes undervisningsmodell brukes i den andres kurs?
 • fokusgrupper: litteratur/kultur, grammatikk
kl. 16:00 kaffe
kl. 16:15 "Vekttall for å spille?"
 • Hvilken betydning har MOOens spille-konsept for didaktikken vår? Hvordan kan vi utnytte mulighetene, eller unngå feller?
 • I hvilken retning skal vi videreutvikle det tekniske og det didaktiske?
kl. 18:15 slutt for fredagsblokkene
kveld felles middag på et dertil egnet sted i byen
(dekkes i utgangspunktet ikke av LINGO)

 

lørdag 15.12.

kl. 09:00 "Hvordan verd-sette studentens arbeid?"
tekniske, didaktiske og politiske aspekter
 • Hvordan evaluere forumbruken?
 • Kan vi bruke en slags mappe-evaluering?
 • Ansvar for egen læring, ansvar for andres læring?
kl. 12:00 lunch
kl. 13:00 "Felles kurs"
 • I hvilken retning skal vi videreutvikle det tekniske og det didaktiske?
kl. 15:00 tilbake til hotellet, private samtaler, buss til Værnes
kl. 16:20/16:50 fly tilbake