Utredning

"Innholdsforvaltingsstruktur"

- Behov og løsninger for digitale biblioteks- og publiseringstjenester med utgangspunkt i brukermiljøet i LINGO

tilbake


sist oppdatert 18.8.2000 - Carsten Jopp