Prosjekt LINGO

LINGO-regnskapsoversikt 1999


Carsten Jopp
29.03.2000

lingo.styret
.
A) UTGIFTER    
       
  Godtgjørelse / lønn   66 379,00 kr
  Reiser   29 270,00 kr
  Bevertning   2 570,00 kr
  Dekningsbidrag   - kr
       
    sum utgifter 98 219,00 kr
       
  B) INNTEKTER / BUDSJETT    
       
  Fra ADL, Program for språkfag   94 000,00 kr
       
    sum inntekter 94 000,00 kr
       
  C) RESULTAT   - 4 219,00 kr
       
lingo.flette 
     
.
A) UTGIFTER    
       
  Ledelse, koordinasjon, administrasjon    
       
  Lønn prosjektleder total 350 532,00 kr  
  Drift (rekvisita, bøker mm.) 3 407,00 kr  
  Utstyr (arbeidsplass prosj.leder) 33 665,00 kr  
  Webdesign 3 690,00 kr  
  Dekningsbidrag av lønnsutgifter 52 580,00 kr  
  Administrativ assistanse HIT-senteret 21 180,00 kr  
    ----------  465 054,00 kr
       
  Kompetanseoppbygging /tverrkommunikasjon    
       
  a) Planlegging på ledelsesnivå    
       
  Oppstartsreise prosj.leder 21./22.1.99 6 030,00 kr  
  prosjektledermøte 3.5.99 Bergen 7 859,00 kr  
  prosjektledermøte 25.8.99 Oslo 8 666,00 kr  
    ----------  22 555,00 kr
       
  b) Seminarer for hele deltakermassen    
       
  1. arbeidsseminar 23.3.99 Trondheim 61 371,00 kr  
  2. arbeidsseminar 4.6.99 Bergen 42 831,00 kr  
  3. arbeidsseminar 6.-8.10.99 Oslo 42 153,00 kr  
       
  c)Deltakelse ved kurs, konferanser 17 040,00 kr  
       
  d) Reise-/publikasjonsstøtte 24 000,00 kr  
     ---------- 187 395,00 kr
       
  sum utgifter  675 004,00 kr
       
  B) INNTEKTER / BUDSJETT    
       
  Fra ADL, Program for språkfag   706 000,00 kr
       
  sum inntekter  706 000,00 kr
       
  C) RESULTAT   30 996,00 kr
       
       
lingo.uib 
     
A) UTGIFTER    
       
  Lønnsrelaterte utgifter    
 
  Espen Aarseth    
  prosjektledelse 229 583,00 kr  
  Jill M. Walker    
  Faglig utvikling engelsk-applikasjon 250 529,00 kr  
  Daniel Jung    
  Faglig/ped. tilretteleggning fransk/tysk 105 312,00 kr  
  Frank H. Pierce    
  teknisk drift og administrasjon 154 986,00 kr  
  Sindre Sørensen    
  systemtilrettelegging 296 362,00 kr  
  John StClair    
  systemtilrettelegging 26 543,00 kr  
       
  Dekningsbidrag 98 960,00 kr  
     ---------- 1 162 275,00 kr
       
  Utstyr   15 050,00 kr
       
  Drift   26 256,00 kr
       
  sum utgifter  1 203 581,00 kr
       
  B) INNTEKTER / TILDELING    
       
  Fra ADL, Program for språkfag 800 000,00 kr  
  Fra UiB, HF-fakultetet 403 581,00 kr  
  sum inntekter   ---------- 1 203 581,00 kr
       
  C) RESULTAT   - kr
       
lingo.uio
     
       
 
A) UTGIFTER 
   
       .
  Aa) Utgifter dekket av midler fra ADL    
.
Lønnsrelaterte utgifter
  Frikjøp prosjektleder Einar Bjorvand 1/2 stilling 01.01.-30.6.99 78 000 kr 
  Lønn prosjektleder Jarle Ebeling full stilling 15.08.-31.12.99 120 112 kr 
  Frikjøp Mark Luccarelli 1/2 stilling 01.08.-31.12.99 66 730 kr 
  Frikjøp Hilde Hasselgård 1/2 stilling 01.08.-31.12.99 66 730 kr 
  Feriepenger og arbeidsgiveravgift 80 571 kr 
.
  Frikjøp av faglig medvirkning fra samarbeidende institusjoner   .
  Høgskolen i Halden 15 000 kr 
  Høgskolen i Telemark 50 000 kr 
.
  Overheadkostnad 66 800 kr 
     ---------- 543 943 kr
  Driftsutgifter    .
  Annonse 6 200 kr  
  Brosjyre 3 000 kr  
  Reiser 7 000 kr  
  Administrasjon (egne ansatte) 40 000 kr
     ---------- 56 200 kr 
      600 143 kr
 
Ab) Utgifter / kostnader dekket direkte av HF-fakultetet  
   
Datautstyr, PC, programvare
5 stk. datamaskiner + scanner 100 000 kr
Lisenser, programvare 22 000 kr
Datarekvisita 8 000 kr
Bruk av printere, rekvisita etc 10 000 kr
---------- 140 000 kr
   
  Teknisk og IT-assistanse (kompetanse)   100 000 kr 
  Kostnader for tilrettelegging/igangsetting   60 000 kr 
       
      300 000 kr
sum utgifter
900 143 kr
     
  B) INNTEKTER / TILDELING    
     
Fra ADL 600 000 kr
Fra UiO, HF-fakultetet 300 000 kr
sum inntekter
---------- 900 000 kr
     
C) RESULTAT ---
.
lingo.ntnu
A) UTGIFTER 
Lønnsrelaterte utgifter
Prosjektleder Finn Bostad, 50% stilling 1.1.-31.8., 20% 1.9.-31.12.99 174 300 kr
EDB-stilling 25% 78 000 kr
EDB-stilling 25% - egeninnsats HF NTNU 78 000 kr
Frikjøp Torbjørn Nordgård, Ingvald Sivertsen, Nils-Lennart Johannesson 395 200 kr
Egeninnsats utover frikjøp (1560 t * 2 sem * kr. 202,-) 235 000 kr
---------- 960 500 kr
Driftsutgifter
Datautstyr / program / konsulenttjenester 61 300 kr
Bøker 2 300 kr
Reiser ifm. frikjøp 51 900 kr 
Dekningsbidrag 58 700 kr
---------- 115 500 kr
sum utgifter
1 076 000 kr
B) INNTEKTER / TILDELING
Fra ADL, Program for språkfag/LINGO 800 000 kr
Fra NTNU, HF-fakultetet 276 000 kr
sum inntekter
1 076 000 kr
C) RESULTAT ---