Prosjekt LINGO - økonomisk sluttrapport for 2000-2001            
levert av Carsten Jopp, UiB, carsten.jopp@huminf.uib.no
Pr. 30.06.2001
lingo.styret                
A) UTGIFTER
Godtgjørelse / lønn 57,649.64 kr
Reiser 87,139.19 kr
Trykking av bok 50,000.00 kr
sum utgifter 194,788.83 kr
B) INNTEKTER / BUDSJETT
Fra ADL, Program for språkfag (LINGO) 250,000.00 kr
sum inntekter 250,000.00 kr
C) RESULTAT
For 2000-2001 55,211.17 kr
For 1999 - 4,219.00 kr
Netto resultat pr. 30.06.2001 50,992.17 kr
Bergen, 26.6.2001 Torill Revheim (regnskapsfører), Carsten Jopp (koordinator)
lingo.flette                
A) UTGIFTER
Ledelse, koordinasjon, administrasjon
Lønn prosjektleder total 168,278.03 kr
Dekningsbidrag av lønnsutgifter 25,242.01 kr
Drift (rekvisita, bøker mm.) 1,545.00 kr
Admin. assistanse HIT-senteret 17,100.00 kr  
212,165.04 kr
Kompetansespredning
Konferansebesøk m/ innlegg 55,185.30 kr
LINGO-tourné 29,098.60 kr
Konferanse tema "lyd" v/NTNU 80,000.00 kr
Aktiviteter ifm. LINGO-boken 32,135.67 kr  
196,419.57 kr
Intern kompetanseoppbygging / seminarer
Konferansedeltakelse 69,695.26 kr
Sluttseminar sommer 2001 41,408.59 kr  
111,103.85 kr
Fellesutvikling / tverrkommunikasjon / samarbeidsmøter
div. Reiser mellom miljøene 81,307.54 kr  
81,307.54 kr
sum utgifter 600,996.00 kr
B) INNTEKTER / BUDSJETT
Fra ADL, Program for språkfag (LINGO) 570,000.00 kr
sum inntekter 570,000.00 kr
C) RESULTAT
For 2000-2001 - 30,996.00 kr
For 1999 30,996.00 kr
Netto resultat pr. 30.06.2001 - kr
Bergen, 26.6.2001 Torill Revheim (regnskapsfører), Carsten Jopp (prosjektleder)
lingo.uib                
A) UTGIFTER
Lønnsrelaterte utgifter
Lønn 1,044,021.59 kr
Dekningsbidrag 86,801.38 kr  
1,130,822.97 kr
Utstyr, programvare 16,264.70 kr
Drift 55,574.00 kr
sum utgifter 1,202,661.67 kr
B) INNTEKTER / BUDSJETT
Fra ADL, Program for språkfag (LINGO) 800,000.00 kr
Fra UiB, HF-fakultetet 402,661.67 kr *1)
sum inntekter 1,202,661.67 kr
C) RESULTAT
For 2000-2001 - kr
For 1999 - kr
Netto resultat pr. 30.06.2001 - kr
*1) prosjektet videreføres f.o.m. 2001 i samme omfang (ca. 1 mio.) med100% egenfinansiering
Bergen, 26.6.2001 Torill Revheim (regnskapsfører), Carsten Jopp (prosjektleder)
lingo.uio                
A) UTGIFTER
Lønn (prosj.leder, utvikling, drift) 512,180.00 kr
Frikjøp av faglig medvirkning fra HiTelemark 29,000.00 kr
Overheadkostnad 71,710.00 kr
Annonser 9,280.00 kr
Reiser 12,240.00 kr
Administrasjon (egne ansatte) 50,000.00 kr
Datautstyr, PC, programvare 115,590.00 kr
Teknisk og IT-assistanse (kompetanse) 100,000.00 kr  
sum utgifter 900,000.00 kr
B) INNTEKTER / BUDSJETT
Fra ADL, Program for språkfag (LINGO) 450,000.00 kr
Fra UiO, HF-fakultet, IBA 420,000.00 kr
Innbetalt kursavgift 30,000.00 kr  
sum inntekter 900,000.00 kr
C) RESULTAT
For 2000 - kr
For 1999 - kr
Netto resultat pr. 31.12.2000 - kr
Blindern, 14.12.2000 Else B. Westre (regnskapsfører)
lingo.ntnu                
A) UTGIFTER
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter og egenandel 812,495.37 kr
Driftsutgifter
Datautstyr/program/konsulenttjenester 167,015.00 kr
Bøker 1,037.00 kr
Reiser - 35,616.00 kr
Dekningsbidrag 129,421.00 kr  
261,857.00 kr
 
sum utgifter 1,074,352.37 kr
B) INNTEKTER / BUDSJETT
Fra ADL, Program for språkfag (LINGO) 800,000.00 kr
Egenfinansiering 276,000.00 kr  
sum inntekter 1,076,000.00 kr
C) RESULTAT
For 2000 - kr
For 1999 - kr
Netto resultat pr. 26.6.2001 - kr
lingo.hiø                
A) UTGIFTER
Lønnsrelaterte utgifter 100,000.00 kr
Driftsutgifter
Utstyr, software 54,000.00 kr
konsulenttjenester 12,000.00 kr
div. Drift 2,000.00 kr
Faglige reiser 27,000.00 kr  
95,000.00 kr
 
sum utgifter 195,000.00 kr
B) INNTEKTER / BUDSJETT
Fra ADL, Program for språkfag (LINGO) 150,000.00 kr
Egenfinansiering 45,000.00 kr  
sum inntekter 195,000.00 kr
C) RESULTAT
Netto resultat pr. 30.5.2001 - kr
Halden, 30.5.2001 André Avias (prosjektleder)
lingo.hsf *2)                
A) UTGIFTER
Lønnsrelaterte utgifter 44,400.00 kr
Driftsutgifter
Utstyr 7,735.00 kr
Reiser 19,865.00 kr  
27,600.00 kr
ikke disponert per 26.6.2001 63,000.00 kr
 
sum utgifter per 26.6.2001 135,000.00 kr
B) INNTEKTER / BUDSJETT
Fra ADL, Program for språkfag (LINGO) 90,000.00 kr
egeninnsats 45,000.00 kr  
135,000.00 kr
*2) prosjektet avsluttes iht. Kontrakten 30.9.2001
Sogndal, 26.6.2001 Knut Erling Øien, Elisa Bjersand, Ragne Wangensteen
Carsten Jopp, 26.6.2001