Prosjekt LINGO - økonomisk sluttrapport for 1999            
levert av Carsten Jopp, UiB, carsten.jopp@huminf.uib.no
lingo.styret                    
A) UTGIFTER
Godtgjørelse / lønn 66,379.00 kr
Reiser 29,270.00 kr
Bevertning 2,570.00 kr
sum utgifter 98,219.00 kr
B) INNTEKTER / BUDSJETT
Fra ADL, Program for språkfag 94,000.00 kr
sum inntekter 94,000.00 kr
C) RESULTAT - 4,219.00 kr
Bergen, 26.3.2000 Torill Revheim (regnskapsfører), Carsten Jopp (prosjektleder)
lingo.flette                    
A) UTGIFTER
Ledelse, koordinasjon, administrasjon
Lønn prosjektleder total 350,532.00 kr
Drift (rekvisita, bøker mm.) 3,407.00 kr
Utstyr (arbeidsplass prosj.leder) 33,665.00 kr
Webdesign 3,690.00 kr
Dekningsbidrag av lønnsutgifter 52,580.00 kr
Administrativ assistanse HIT-senteret 21,180.00 kr  
465,054.00 kr
Kompetanseoppbygging /tverrkommunikasjon
a) Planlegging på ledelsesnivå
Oppstartsreise prosj.leder 21./22.1.99 6,030.00 kr
prosjektledermøte 3.5.99 Bergen 7,859.00 kr
prosjektledermøte 25.8.99 Oslo 8,666.00 kr  
22,555.00 kr
b) Seminarer for hele deltakermassen
1. arbeidsseminar 23.3.99 Trondheim 61,371.00 kr
2. arbeidsseminar 4.6.99 Bergen 42,831.00 kr
3. arbeidsseminar 6.-8.10.99 Oslo 42,153.00 kr
c)Deltakelse ved kurs, konferanser 17,040.00 kr
d) Reise-/publikasjonsstøtte 24,000.00 kr  
187,395.00 kr
sum utgifter 675,004.00 kr
B) INNTEKTER / BUDSJETT
Fra ADL, Program for språkfag 706,000.00 kr
sum inntekter 706,000.00 kr
C) RESULTAT 30,996.00 kr
Bergen, 26.3.2000 Torill Revheim (regnskapsfører), Carsten Jopp (prosjektleder)
lingo.uib                    
A) UTGIFTER
lønnsrelaterte utgifter
Lønn Espen Aarseth 229,583.00 kr
Jill M. Walker 250,529.00 kr
Daniel Jung 105,312.00 kr
Frank H. Pierce 154,986.00 kr
Sindre Sørensen 296,362.00 kr
John StClair 26,543.00 kr
Dekningsbidrag 98,960.00 kr  
1,162,275.00 kr
Utstyr 15,050.00 kr
Drift 26,256.00 kr
sum utgifter 1,203,581.00 kr
B) INNTEKTER / BUDSJETT
Fra ADL, Program for språkfag 800,000.00 kr
Fra UiB, HF-fakultetet 403,581.00 kr
1,203,581.00 kr
sum inntekter
C) RESULTAT - kr
Bergen, 26.3.2000 Torill Revheim (regnskapsfører), Espen Aarseth (prosjektleder)
lingo.uio                    
A. UTGIFTER
lønnsrelaterte utgifter
Frikjøp prosjektleder Bjorvand 1/2 st. 01.01.-30.6.99 78,000.00 kr
Lønn prosjektleder Ebeling full st. 15.08.-31.12.99 120,112.00 kr
Frikjøp Mark Luccarelli 1/2 stilling 01.08.-31.12.99 66,730.00 kr
Frikjøp Hilde Hasselgård 1/2 stilling 01.08.-31.12.99 66,730.00 kr
Feriepenger og arbeidsgiveravgift 80,571.00 kr
Frikjøp av faglig medvirkning fra samarbeidende institusjoner:
Høgskolen i Halden 15,000.00 kr
Høgskolen i Telemark 50,000.00 kr
Overheadkostnad 66,800.00 kr  
543,943.00 kr
Driftsutgifter
Annonse 6,200.00 kr
Brosjyre 3,000.00 kr
Reiser 7,000.00 kr
Administrasjon (egne ansatte) 40,000.00 kr
Datautstyr, PC, programvare*) 140,000.00 kr
Teknisk og IT-assistanse (kompetanse) 100,000.00 kr
Kostnader for tilrettelegging/igangsetting 60,000.00 kr  
356,200.00 kr
 
sum utgifter 900,143.00 kr
B. INNTEKTER / BUDSJETT
Fra Program for språkfag 600,000.00 kr
Fra Universitetet i Oslo, Historisk-filosofisk fakultet 300,143.00 kr  
sum inntekter 900,143.00 kr
C. RESULTAT - kr
*) Spesifikasjon:
5 stk. datamaskiner + scanner: kr. 100.000
Lisenser, programvare kr. 22.000
Datarekvisita kr. 8.000
Bruk av printere, rekvisita etc.: kr. 10.000
Blindern, 14.12.1999 Else B. Westre (regnskapsfører)
lingo.ntnu                    
A. UTGIFTER
Lønnsrelaterte utgifter
Lønn pros.leder Bostad 50 % st. til 01.09.99 20% til 31.12.99 174,300.00 kr
Lønn EDB stilling 25% 78,000.00 kr
Lønn EDB stilling 25% - egeninnsats HF NTNU 78,000.00 kr
Frikjøp Torbjørn Nordgård
Frikjøp Ingvald Sivertsen
Frikjøp Nils Lennart Johannesen 395,200.00 kr
Egeninnsats utover frikjøp (1560 t*2 sem* kr. 202,-) 235,000.00 kr  
960,500.00 kr
Driftsutgifter
Datautstyr/program/konsulenttjenester 61,300.00 kr
Bøker 2,300.00 kr
Reiser 51,900.00 kr
Dekningsbidrag 58,700.00 kr  
174,200.00 kr
 
sum utgifter 1,134,700.00 kr
B. INNTEKTER / BUDSJETT
Fra ADL, Program for språkfag 800,000.00 kr
Egenfinansiering 334,700.00 kr
sum inntekter   1,134,700.00 kr
C. RESULTAT - kr
Liv Unhjem, NTNU (regnskapsfører) / Finn Bostad, NTNU (prosjektleder)
Carsten Jopp, 26.6.2001