Høgskolen i Østvold
Avd. Samfunnsfag og Fremmedspråk
Os allé 5 - 9
1757 Halden
oktober 1999


til
Arbeidsgruppen for digitale læremidler
v/Programstyret for språkfag


Søknad om støtte for prosjekt:Merkantil fransk og tysk for næringslivet: Virtuelt kontor
Generelt

Midler det søkes om er tiltenkt brukt fordelt mellom et to-delt prosjekt basert på to språk, fransk og tysk.

Prosjektet som presenteres er en videreføring og en mindre del av vår tidligere søknad (jfr. http://www.uio.no/k lokt/p98/prekval/23.html for flere opplysninger)

Søknadsbeløp / ressursbehov

Søknadsbeløp (fra Arbeidsgruppen)

150.000,- (77%)

Egeninnsats

45.000,- (23%)

 

___________

ressursbehov

195.000,-ProsjektansvarligeMålgruppe

Først og fremst egne studenter og næringslivet i Østfold. Kurset vil bli integrert i to nåværende 2 vekttallkurs (tysk og fransk) som del av de to-årige studiene i Merkantilt fagspråk ved HiØ. På sikt kan kurspakken tilbys for hele landet.

Målsetting

Målsetting er å utvikle en data-plattform med bruk av web- og multimediabasert teknologi for å tilby kurs i Merkantil fransk og tysk som etterutdanningskurs (og som del av egne kurs ved avdelingen). Kurset vil være utarbeidet som et fjernundervisningskurs i fransk og tysk. Kurset vil også kunne tilbys som vekttallskurs senere til eksterne grupper (EVU).

Kurset eksisterer ikke fra før og her ønsker vi å bygge opp den første modulen.

Et mål blir å utvikle et grensesnitt som gir en god basis for interaktivitet mellom studenter. I tillegg skal studentene ha en stor grad av autonom læring.

Et annet mål er å utvikle et dataverktøy som integrerer muligheten til å ha muntlig trening via Internett.

Verktøyet skal gi studentene/kursdeltakerne muligheten til å tilegne seg det spesifikke fagspråk i tillegg til generelle språkkunnskaper og -ferdigheter.

Plan

Modul 1 (flere er planlagt):

Tema: Bedriftslivet / bedriftskommunikasjon: det "Virtuelle kontoret"

Kort beskrivelse:

Det utarbeides et grensesnitt som gjør det mulig å arbeide med en oppgavesekvens om bedriftskommunikasjonen relatert til en salgssituasjon mellom en norsk bedrift og tyske og franske kunder/leverandører. Det innebærer å gå gjennom hele prosessen fra den første kontakten til salget er gjennomført.

I denne virtuelle bedriften legges det vekt på bruk av kommunikasjonsmedier mellom bedrifter som e-mail, faks, brev og telefon relatert til konkrete oppgaver.

Ideelt sett kan man tenke på en kommunikasjon høgskolen - bedrifter, noe som vil kreve å utvikle et nettverk med noen bedrifter. I en første fase vil det være først og fremst snakk om simulering via nettet student - student. Noen maskinsimuleringer kan være aktuelle som en introduksjon til de emnene studenten skal innom. Dette er også avhengig av ressurser og tilgjengelige læremidler på markedet eller hos LINGO-samarbeidspartnere.

Fagkunnskaper vil bli fremhevet samt viktigheten av det kulturelle aspektet i en kommunikasjon på et fremmedspråk.

I tillegg vil det bli utviklet en opplæringsdel til selvstudium som vil kunne inneholde både dokumenter, linker, lydfiler, bilder og videoopptak som studenten vil kunne bruke nokså autonomt under veiledning.

TidsplanBudsjett

personellinnsats / vikarmidler (0,4 årsverk)

125.000,-

teknisk støtte

50 000,-

maskin- og programvare

20 000,-

 

__________

 

195.000

 

========

fra Arbeidsgruppen (77%)

150.000

fra egne midler (23%)

45.000
tilbake


web-redigering: C.Jopp, LINGO