Arbeidsgruppen for digitale læremidler
Programstyret for språkfag

 

Referat styremøte

 

Dato: fredag, 30. april 99, kl. 1000 - 1430

Sted: UiB, HIT-senteret, møterom 3.etasje, Allegt. 27

Til stede: Julie Feilberg, Jon Lanestedt, Gunnar Liestøl, Turid Trebbi; Carsten Jopp

Referat: Carsten Jopp

 

1. LINGO-prosjektkontrakt mellom ADL og UiB

LINGO-prosjektkontrakten ("hovedkontrakt") mellom ADL og UiB ble drøftet, ferdig utformet og vedtatt/underskrevet av programstyrets leder.

  

2. Arbeidskontrakt Carsten

3. LINGO-arbeidsseminar juni 99

 


10.05.99 Carsten Jopp