Åpent seminar 5. desember ved HiØ


“Å utvikle studietilbud og undervise på nett”

Perspektiver og erfaringer fra det nasjonale LINGO-prosjektet

Åpent seminar

tirsdag, 5. desember 2000, kl. 10.15 – 14.30

Aud A, Os allé 5

I snart to år har fagansatte fra språkfagene tysk, fransk og engelsk ved NTNU, UiO og UiB utviklet, tatt i bruk og evaluert nettbaserte studieopplegg i undervisningen. Aktivitetene er blitt samlet innenfor et nettverksprosjekt, LINGO, der samarbeid på tvers av disipliner og institusjoner har stått sentralt. Siden sommeren i år er også HiØ med i nettverket.

På dette seminaret vil sentrale LINGO-medarbeidere fortelle om sine erfaringer og presentere noen av oppleggene. Foredragene vil fokusere på forskjellige aspekter ved det å utvikle nettstudier og undervise på nettet.

En viktig og kanskje ikke så overraskende erfaring i prosjektet har vært at gjensidig erfaringsutveksling er en nøkkelfaktor når man står overfor (og er midt inne i) en innovasjonsprosess. I tråd med dette håper vi at seminaret gir god anledning til diskusjon mellom kollegaer. Det er beregnet ca. 10 min. til diskusjon etter hvert av innleggene.

For mer informasjon om LINGO se http://cmc.uib.no/lingo

Vel møtt!

For prosjekt LINGO

Carsten Jopp – Jarle Ebeling – Ingvald Sivertsen – André AviasProgram

1015 – 1025 – Velkommen v/dekanus Eva L. Bjørk

1025 – 1055 – Carsten Jopp, Seksjon for humanistisk informatikk, UiB:

 • “LINGO – ett prosjekt, mange dimensjoner”

1055 – 1125 – Jarle Ebeling, Institutt for britiske og amerikanske studier, UiO:

 • "Utfordringer knyttet til utvikling av nettbaserte læringsmiljøer
  (viktige stikkord: motivering, opplæring og integrering)"

(5 minutters strekk på beina)

1130 – 1215 – Ingvald Sivertsen, Romansk Institutt, NTNU:

 • LINGO.NTNU – Kulturbygging som grunnlag for innovasjon”

 • IVEREN – Institut virtuel d’études romanes en Norvège.
  'Real' læring og undervisning i et 'virtuelt’ institutt."

1215 - 1250 – Lunsj

1250 – 1320 – Carsten Jopp, UiB:

 • DATASPILL – ressurs for læring og samarbeidsmodell for programvareutvikling.
  Et perspektiv på IKT-basert læring med utgangspunkt i grunnfagsundervisning i tysk ved UiB”

1320 - 1350 – Jarle Ebeling, UiO:

 • "Utvikling av engelsk mellomfagstillegg på nettet: hva krevdes av ressurser, og hvor mye kostet det?"

(5 minutters strekk på beina)

1355 – 1430 – André Avias, HiØ:

 • Virtuelt kontor - nettbasert case-undervisning.”tilbake


sist oppdatert 01-12-00 - Carsten Jopp