Åpent seminar 14. desember ved HiA


“Å utvikle studietilbud og undervise på nett”

Perspektiver og erfaringer fra det nasjonale LINGO-prosjektet

Åpent seminar

torsdag, 14. desember 2000, kl. 10.15 – 14.00

Aulaen, bygg 120 Gimlemoen

I snart to år har fagansatte fra språkfagene tysk, fransk og engelsk ved NTNU, UiO og UiB utviklet, tatt i bruk og evaluert nettbaserte studieopplegg i undervisningen. Aktivitetene er blitt samlet innenfor et nettverksprosjekt, LINGO, der samarbeid på tvers av disipliner og institusjoner har stått sentralt.

På dette seminaret vil sentrale LINGO-medarbeidere fortelle om sine erfaringer og presentere noen av oppleggene. Foredragene vil fokusere på forskjellige aspekter ved det å utvikle nettstudier og undervise på nettet.

En viktig og kanskje ikke så overraskende erfaring i prosjektet har vært at gjensidig erfaringsutveksling er en nøkkelfaktor når man står overfor (og er midt inne i) en innovasjonsprosess. I tråd med dette håper vi at seminaret gir god anledning til diskusjon mellom kollegaer. Det er beregnet ca. 10 min. til diskusjon etter hvert av innleggene.

For mer informasjon om LINGO se http://cmc.uib.no/lingo

Vel møtt!

For prosjekt LINGO

Carsten Jopp – Jarle Ebeling – Nancy Lea Eik-NesProgram

1015 – 1035 – Siri Ida Ovanger, Kurs- og etterutdanningskontoret, HiA:

 • "Nettbaserte studieopplegg ved HiA: Hvor står vi i dag?"

1035 – 1055 – Carsten Jopp, Seksjon for humanistisk informatikk, UiB:

 • “LINGO – ett prosjekt, mange dimensjoner”

1055 – 1125 – Jarle Ebeling, Institutt for britiske og amerikanske studier, UiO:

 • "Utfordringer knyttet til utvikling av nettbaserte læringsmiljøer
  (viktige stikkord: motivering, opplæring og integrering)"

(5 minutters strekk på beina)

1130 – 1215 – Nancy Lea Eik-Nes, Institutt for anvendt språkvitenskap, NTNU:

 • LINGO.NTNU – Kulturbygging som grunnlag for innovasjon”

 • “Vitenskapelig skriving: opplegg, erfaringer, potensiale."

1215 - 1250 – Lunsj

1250 – 1330 – Carsten Jopp, UiB:

 • DATASPILL – ressurs for læring og samarbeidsmodell for programvareutvikling.
  Et perspektiv på IKT-basert læring med utgangspunkt i grunnfagsundervisning i tysk ved UiB”

 • IVEREN – Institut virtuel d’études romanes en Norvège.
  'Reell' læring og undervisning i et 'virtuelt’ institutt. Et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og UiB"

1330 - 1400 – Jarle Ebeling, UiO:

 • "Utvikling av engelsk mellomfagstillegg på nettet: hva krevdes av ressurser, og hvor mye kostet det?"tilbake


sist oppdatert 08-12-00 - Carsten Jopp