Nasjonalt mellomfag tysk
– nettbasert fjernundervisning

 

10 vekttall over ett år: august 2001- august 2002

Målgruppe er først og fremst lærere i skoleverket som ønsker å heve sin kompetanse utover grunnfagsnivå, men også andre interesserte vil kunne ha utbytte av tilbudet.

Utviklingen og gjennomføringen av tilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom de tyske fagenhetene ved Universitetene i Oslo og Bergen, og Høgskolene i Østfold og Stavanger. Prosjektledelse og administrasjon er lagt til Germanistisk institutt ved Universitetet i Bergen.

 

Prosjektgruppen er:

Sissel Lægreid (prosjektleder), Universitetet i Bergen, Germanistisk institutt
Heinz-Peter Prell Universitetet i Oslo, Germanistisk institutt
Frode Lundemo Høgskolen i Østfold,
Avd. for samfunnsfag og fremmedspråk, Seksjon for germanistikk
Benedikt Jager Høgskolen i Stavanger, Institutt for fremmedspråk (tysk)

Prosjektet er en videreutvikling av de internett-baserte fjernundervisningstilbud som nå pågår for tysk grunnfag først og fremst i Oslo og Bergen. Som internet-kommunikasjonsplattform brukes Dreistadt, en 'virtuell' tysk landsby. Her kan studentene og lærerne treffe hverandre synkront, "på direkten", og asynkront, til undervisning, konferanse- og kollokvietimer, til samhandling, skriving av oppgaver og til selvstudium. Dreistadt utvikles av prosjektgruppen LINGO.UIB og har siden 1998 blitt brukt med god suksess i et grunnfags-fjernstudiekurs. LINGO-kontakt er Daniel Jung.

Innenfor mellomfagsprosjektet siktes det mot en ytterliggere videreutvikling av konseptet som bygger på de samlede erfaringene de deltakende institusjonene har opparbeidet seg. Blant annet skal nye former for studentsamarbeid prøves ut, og det skal legges tilrette for innovativ bruk av lyd-funksjonalitet.

Utover kveldsundervisningen i Dreistadt vil det bli tilbud om 3 helgesamlinger i løpet av studiet samt et 2 ukers opphold ved Det Tysk-Norske Studiesenteret ved Universitetet i Kiel i juni 2002.

Har du spørsmål om kurstilbudet? Kontakt en av oss:

sist oppdatert 15.02.01
av Daniel Jung